Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong các câu in đậm trong đoạn văn trên.

  • 1 Đánh giá

(3) Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong các câu in đậm trong đoạn văn trên.

(4) Viết kết quả trên bảng lớp theo mẫu:

CâuTừ ngữ nêu đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vậtTừ ngữ chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái
M. Bên đường, cây cối xanh um

Bài làm:

(3) Những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong các câu in đậm trong đoạn văn trên và đặt câu

Những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tảĐặt câu

Cây cối xanh um

Nhà cửa thưa thớt

Chúng thật hiền lành

Anh trẻ và thật khỏe mạnh

Cái gì xanh um?

Cái gì thưa thơt?

Cái gì thật hiền lành?

Ai trả và thật khỏe mạnh?

(4) Viết kết quả vào bảng

CâuTừ ngữ nêu đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vậtTừ ngữ chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái
M. Bên đường, cây cối xanh umxanh umcây cối
Nhà cửa thưa thớt dầnthưa thớt dầnnhà cửa
Chúng thật hiền lànhthật hiền lànhchúng
Anh trẻ và thật khỏe mạnhtrẻ và thật khỏe mạnhanh
  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021