Trắc nghiệm địa lí 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Quốc gia nào sau đây ỏ Đông Nam Á thuộc một trong bốn "con rồng" châu Á

 • A. Thái Lan
 • B. Ma-lai-xi-a
 • C. Xin-ga-po
 • D. Bru-nây

Câu 2: Nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á có đặc điểm

 • A. Nền kinh tế rất phát triển.
 • B. Kinh tế đang tiến hành quá trình công nghiệp hóa
 • C. Nền kinh tế lạc hậu và tập trung vào sản xuất lương thực.
 • D. Nền kinh tế phong kiến.

Câu 3: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á

 • A. Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
 • B. Nền kinh tế phát triển khá nhanh, song chưa vững chắc.
 • C. Có nền kinh tế phát triển hiện đại.
 • D. Các quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu và kém phát triển.

Câu 4: Nước nào sau đây không có tên trong "bốn con rồng" của châu Á?

 • A. Hàn Quốc
 • B. Xin-ga-po
 • C. In-đô-nê-xi-a
 • D. Đài Loan

Câu 5: Sự tăng trưởng kinh tế khá nhanh của các nước trong khu vực Đông Nam Á là do:

 • A. Nguồn nhân công rẻ, dồi dào
 • B. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
 • C. Nguồn vốn đầu tư và công nghệ của nước ngoài
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 6: Năm 1999 và năm 2000, nước nào đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 6%?

 • A. Việt Nam, Xin-ga-po
 • B. Ma-lai-xi-a
 • C. Tất cả đều đúng
 • D. Tất cả đều sai

Câu 7: Mức tăng trưởng kinh tế của các nước Đông Nam Á giảm là do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tại:

 • A. Đài Loan
 • B. Thái Lan
 • C. In đô-nê-xi-a
 • D. Ma lai-xi-a

Câu 8: Cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm nào?

 • A. 1997
 • B. 1998
 • C. 1999
 • D. 2000

Câu 9: Dựa vào hình 16.1. cho biết phân bố cây lương thực chủ yếu ở vùng nào?

 • A. Các đồng bằng châu thổ.
 • B. Nơi có điều kiện khí hậu nóng ẩm, giàu nguồn nước,
 • C. Ven biển.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 10: Ở Đông Nam Á, cây cao su được trồng nhiều tại nước nào?

 • A. Ma-lai-xi-a
 • B. Đông Ti-mo
 • C. Lào
 • D. Cam-pu-chia

Câu 11: Dựa vào hình 16.1, cho biết nước nào ở Đông Nam Á có ngành công nghiệp hóa chất, lọc dầu phát triển mạnh nhất?

 • A. Việt Nam
 • B. In-đô-nê-xi-a
 • C. Xin-ga-po
 • D. Thái Lan

Câu 12: Hiện nay vấn đề cần được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á

 • A. Thiếu nguồn lao động.
 • B. Tình hình chính trị không ổn định.
 • C. Vấn đề môi trường: ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt,…
 • D. Nghèo đói, dịch bệnh.

Câu 13: Những năm 1997-1998 cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ quốc gia nào?

 • A. Thái Lan
 • B. Cam-pu-chia
 • C. Việt Nam
 • D. Lào

Câu 14: Ngành kinh tế nào chiếm vị trí đang kể trong phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á

 • A. Các ngành công nghiệp hiện đại như: hàng không vũ trụ, nguyên tử,…
 • B. Công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện, máy tính điện tử, người máy công nghiệp.
 • C. Sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu
 • D. Khai thác dầu mỏ

Câu 15: Các nước Đông Nam Á đang tiến hành công nghiệp hóa bằng cách:

 • A. Phát triển các ngành công nghiệp hiện đại như: hàng không vũ trụ, nguyên tử,…
 • B. Phát triển công nghiệp điện tử: chế tạo các thiết bị điện, máy tính điện tử, người máy công nghiệp.
 • C. Phát triển thiên các ngành công nghiệp nặng: Luyện kim, cơ khí,…
 • D. Phát triển các ngành công nghiệp sản xuất hàng hóa phụ vụ thị trường trong nước và xuất khẩu

Câu 16: Cơ cấu kinh tế của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có sự chuyển dịch như thế nào:

 • A. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỉ trong khu vực công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP.
 • B. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP.
 • C. Tăng tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp giảm tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP
 • D. Giảm tỉ trọng khu vực nông nghiệp và công nghiệp tăng tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP

Câu 17: Các ngành sản xuất của các nước khu vực Đông Nam Á tập trung chủ yếu tại:

 • A. Đông Nam Á hải đảo
 • B. Đông Nam Á đất liền.
 • C. Vùng đồi núi
 • D. Vùng đồng bằng và ven biển

Câu 18: Cây lương thực chủ yếu của Đông Nam Á là

 • A. Lúa mì
 • B. Lúa gạo
 • C. Ngô
 • D. Sắn

Câu 19: Cây công nghiệp được trồng chủ yếu của Đông Nam Á là

 • A. Bông
 • B. Chà là
 • C. Củ cải đường
 • D. Cà phê
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á


 • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021