Trắc nghiệm địa lí 8 bài 24: Vùng biển Việt Nam

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 24: Vùng biển Việt Nam. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các nước Đông Nam Á có phần biển chung với Việt Nam là :

 • A. Trung Quôc, Phi-lip-pin, Lào, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.
 • B. Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Trung Quốc.
 • C. Campuchia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xi-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-lip-pi. Trung Quốc
 • D. Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Thái Lan.

Câu 2: Đặc điểm nào không đúng khi nói về biển Đông

 • A. Kín.
 • B. Đứng thứ 3 trong các biển thuộc Thái Bình Dương.
 • C. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.
 • D. Là vùng biển nằm trong đới khí hậu ôn đới

Câu 3: Vùng biển của Việt Nam là một phần của biển

 • A. Biển Hoa Đông
 • B. Biển Đông
 • C. Biển Xu-Lu
 • D. Biển Gia-va

Câu 4: Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu:

 • A. ôn đới gió mùa
 • B. cận nhiệt gió mùa
 • C. nhiệt đới gió mùa
 • D. xích đạo

Câu 5: Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn nào

 • A. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương
 • B. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương
 • C. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương
 • D. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương

Câu 6: Vùng biển của Việt Nam không giáp với vùng biển của nước:

 • A. Trung Quốc
 • B. Phi-lip-pin
 • C. Đông Ti mo
 • D. Ma-lai-xi-a

Câu 7: Chế độ gió trên biển Đông

 • A. Quanh năm chung 1 chế độ gió.
 • B. Mùa đông gió có hướng đông bắc; mùa hạ có hướng tây nam khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.
 • C. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng đông bắc khu vực vịnh Bắc Bộ có hướng nam.
 • D. Mùa đông gió có hướng tây nam; mùa hạ có hướng nam.

Câu 8: Chế độ nhiệt trên biển Đông

 • A. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.
 • B. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt nhỏ.
 • C. Mùa hạ nóng, mùa đông lạnh hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.
 • D. Mùa hạ mát, mùa đông ấm hơn đất liền, biên độ nhiệt lớn.

Câu 9: Phần biển Việt Nam nằm trong biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2?

 • A. 1 triệu km2
 • B. 1.2 triệu km2.
 • C. 1.4 triệu km2.
 • D. 1.6 triệu km2.

Câu 10: Trên biển Đông gió hướng nào chiếm ưu thế từ tháng 10 đến tháng 4?

 • A. Gió đông nam.
 • B. Gió đông bắc.
 • C. Gió tây nam.
 • D. Gió hướng nam

Câu 11: Chế độ nhiệt vào mùa đông ở biển:

 • A. Thường ấm hơn đất liền
 • B. Lạnh hơn đất liền,
 • C. Không thay đổi.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 12: Chế độ mưa ở biển so với đất liền:

 • A. Lượng mưa trên biển thường nhiều hơn đất liền.
 • B. Lượng mưa trên biển thường ít hơn đất liền.
 • C. Lượng mưa trên biển tương đương với đất liền.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 13: Độ muối trung bình của biển đông khoảng:

 • A. 30-33‰.
 • B. 30-35‰.
 • C. 33-35‰.
 • D. 33-38‰.

Câu 14: Thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta

 • A. lũ lụt
 • B. hạn hán
 • C. bão nhiệt đới
 • D. núi lửa

Câu 15: Khoáng sản ở vùng biển Việt Nam

 • A. than đá
 • B. sắt
 • C. thiếc
 • D. dầu khí

Câu 16: Tài nguyên và môi trường vùng biển Việt Nam hiện nay:

 • A. Một số vùng biển ven bờ đã bị ô nhiễm.
 • B. Các hoạt động khai thác dầu khí không ảnh hưởng đến môi trường vùng biển.
 • C. Môi trường vùng biển Việt Nam rất trong lành.
 • D. Các hoạt động du lịch biển không gây ô môi trường vùng biển.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 24: Vùng biển Việt Nam


 • 117 lượt xem