Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong thập niên 20 của thể kỉ XX, những tàn dư phong kiến ở Nhật Bản đã kìm hãm sự phát triển của:

 • A. kinh tế nông nghiệp.
 • B. kinh tế công nghiệp.
 • C. kinh tế thủ công nghiệp.
 • D. kinh tế thương nghiệp.

Câu 2: Nguyên nhân nào giúp cho sản xuất công nghiệp của Nhật Bản tăng trưởng nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Lợi dụng sự suy giảm kinh tế của các nước Tây Âu sau chiến tranh.
 • B. Nhờ những đơn đặt hàng quân sự của các nước khác.
 • C. Nhật Bản có nguồn nhân công kĩ thuật cao.
 • D. Nhật Bản có nguôn tài nguyên phong phú.

Câu 3: Đảng Cộng sản Nhật được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 7-1921.
 • B. Tháng 6-1922.
 • C. Tháng 7-1922.
 • D. Tháng 8-1222.

Câu 4: Chiến tranh thể giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến kinh tế Nhật?

 • A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật.
 • B. Biến Nhật thành một bãi chiến trường,
 • C. Kinh tế vẫn không sụt giảm.
 • D Thúc đầy kinh tế Nhật phát triển mạnh mẽ.

Câu 5: Nội dung nào sau đây không đúng khi giải thích lí do Nhật gây chiến tranh xâm lược?

 • A. Nhật muốn sớm thoát khỏi khủng hoảng.
 • B. Muốn làm bá chủ thế giới.
 • C. Thiếu nguyên liệu và thị trường.
 • D. Truyền thống quân phiệt của nước Nhật.

Câu 6: Đặc điểm của quá trình tập trung sản xuất ở Nhật là:

 • A. hình thành các công ty lũng đoạn nhà nước.
 • B. xuất hiện nhiều xí nghiệp liên hợp.
 • C. tập trung tư bản trong lĩnh vực ngân hàng đạt mức cao.
 • D. hình thành các tổ hợp tài chính do các thế lực phong kiến kiểm soát.

Câu 7: Nét nổi bật của tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh hế giới thứ nhất là

 • A. Trở thành chủ nợ của các nước tư bản châu Âu
 • B. Là nước bại trận và bị thiệt hại nặng nề về kinh tế
 • C. Cùng với Mĩ trở thành trung tâm công nghiệp của thế giới
 • D. Là nước thứ hai (sau Mĩ) thu nhiều nguồn lợi sau Chiến tranh thế giới thứ nhất để phát triển kinh tế

Câu 8: Yếu tố nào tác động làm sụt giảm trầm trọng nền kinh tế Nhật Bản trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỉ XX?

 • A. Các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Nhật Bản
 • B. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Mĩ dẫn đến cuộc đại suy hái của chủ nghĩa tư bản
 • C. Chính sách quản lí lỏng lẻo của Nhà nước
 • D. Sự đầu tư không hiệu quả của Nhà nước vào các ngành kinh tế

Câu 9: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả xã hội mà khủng hoảng kinh tế ở Nhật Bản gây ra?

 • A. Nông dân bị phá sản, mất mùa, đói kém
 • B. Công nhân thất nghiệp lên tới hàng triệu người
 • C. Đời sống của các tầng lớp lao động khốn đốn
 • D. Mâu thuẫn xã hội vẫn được kiểm soát bằng những chính sách quân phiệt của Nhà nước

Câu 10: Đầu những năm 30 của thế kỉ XX. Nhật Bản phải đối mặt với nhiều vấn đề,ngoại trừ

 • A. Khắc phục hậu quả của việc khủng hoảng kinh tế
 • B. Giải quyết khó khăn về nguồn nguyên liệu
 • C. Giải quyết tình trạng nhập cư
 • D. Giải quyết khó khăn về tình trạng tiêu thụ hàng hóa

Câu 11: Giới cầm quyền Nhật Bản đã thực hiện biện pháp gì để giải quyết cuộc khủng hoảng đầu thập niên 30 của thế kỉ XX

 • A. Thực hiện chính sách cải cách quy mô lớn trên toàn nước Nhật
 • B. Khôi phục các ngành công nghiệp quan trọng và giải quyết nạn thấ nghiệp cho người dân
 • C. Thực hiện chính sách quân phiệt hóa bộ máy nhà nước, gây chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài
 • D. Tham khảo và vận dụng chính sách mới của Mĩ

Câu 12: Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản kéo dài trong bao lâu

 • A. Nửa đầu thập niên 30 của thế kỉ XX
 • B. Nửa sau thập niên 30 của thế kỉ XX
 • C. Giữa thập niên 30 của thế kỉ XX
 • D. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX

Câu 13: Cuộc khủng hoảng kinh tế thể giới 1929 - 1933 ở Nhật Bản diễn ra trầm trọng nhất vào năm:

 • A. 1929.
 • B. 1931.
 • C. 1932.
 • D. 1933.

Câu 14: Hiệu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đã tác động như thế nào đến người lao động ở Nhật?

 • A. Thu nhập quốc dân giảm một nửa.
 • B. Nông dân bị phá sản, 1/3 bị mất ruộng, 3 triệu công nhân thất nghiệp.
 • C. Nhà nước không tiếp tục trợ cấp thất nghiệp.
 • D. Hàng hoá khan hiếm, không đáp ứng nhu cầu xã hội.

Câu 15: Khó khăn lớn nhất của Nhật trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933:

 • A. thiếu nhân công để sản xuất.
 • B. thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hoá.
 • C. bị Mĩ và Tây Âu cạnh tranh.
 • D. thiếu vốn đầu tư sản xuất.

Câu 16: Nhật Bản đã thực hiện giải pháp nào để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

 • A. thực hiện "Chính sách kinh tế mới".
 • B. thực hiện "Chính sách mới".
 • C. quân phiệt hóa bộ máy nhà nước.
 • D. dân chủ hóa lao động

Câu 17: Đối tượng xâm lược chủ yếu của Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX là

 • A. Trung Quốc
 • B. Việt Nam
 • C. Đông Nam Á
 • D. Triều Tiên

Câu 18: Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản trong những năm 30 thế kỉ XX đặt dưới sự lãnh đạo của:

 • A. Đảng Dân chủ Tự do
 • B. Đảng Cộng sản
 • C. Đảng Công nhân Xã hội
 • D. Đảng Xã hội Dân chủ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) (P2)
 • 42 lượt xem