Trắc nghiệm phần hai chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai (có đáp án)

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại kiến thức cho các bạn học sinh một cách hiệu quả nhất. KhoaHoc đã soạn thảo và sưu tập bộ câu hỏi trắc nghiệm phần hai chương IV: Chiến tranh thế giới thứ hai sgk lịch sử 11. Trong bộ câu hỏi trắc nghiệm này có đa dạng câu hỏi trắc nghiệm theo nhiều mức độ khác nhau từ dễ, trung bình và khó. Hi vọng giúp các bạn ôn tập kiến thức tốt nhất.

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Trong những năm 30 của thế kỉ XX, phe “Trục” được hình thành gồm các nước:

A.Đức, Liên Xô, Anh B.Đức, Italia, Nhật Bản

C.Italia, Hunggari, Áo D.Mĩ, Liên Xô, Anh

Câu 2: Từ khi Hòa ước Véc-xai được kí kết, đến bao nhiêu năm sau bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai?

A. 21 năm B. 20 năm

C. 18 năm D. 19 năm

Câu 3: Năm 1937, diễn ra sự kiện lịch sử gì có liên quan đến ba nước Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản?

A. Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản rut khỏi hội Quốc liên

B. Đức mở rộng chiến tranh ở Châu Âu

C. Trục Béc-lin, Rô-ma, Tô-ki-ô thành lập

D. Nhật Bản mở rộng chiến tranh ở châu Á – Thái Bình Dương

Câu 4. Bản chất sự liên kết các nước trong phe “Trục” là gì?

A.Liên minh các nước thực dân

B.Liên minh các nước tư bản dân chủ

C.Liên minh các nước phát xít

D.Liên minh các nước thuộc địa

Câu 5. Hoạt động chủ yếu của các nước trong phe “Trục” là

A.Mở rộng các hoạt động kinh tế, thương mại

B.Đấu tranh cho phong trào hòa bình

C.Phát xít hóa tất cả các thuộc địa

D.Tăng cường hoạt động quân sự và gây chiến tranh xâm lược ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Câu 6. Thái độ nhượng bộ phát xít của chính phủ các nước Anh, Pháp, Mĩ là do

A.Sợ các nước phát xít tiến công nước mình và muốn liên minh với phe phát xít

B.Lo sợ trước sự lớn mạnh của Liên Xô và muốn tiến công Liên Xô

C.Lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xí nhưng thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên muốn đẩy chiến tranh về phía Liên Xô

D.Cần thời gian để chuẩn bị chiến đấu chống cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa phát xít

Câu 7: Với chính sách nhượng bộ của Anh và Pháp tại hội nghị Muy –ních đã có tác động như thế nào đối với chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Cứu được tình thế hòa bình ở châu Âu

B. Khuyến khích bọn phát xít đẩy mạnh chiến tranh xâm lược.

C. Hạn chế quá trình dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai

D. Đè bẹp âm mưu mở rộng chiến tranh của phát xít.

Câu 8. Liên Xô đã có thái độ như thế nào với các nước phát xít?

A.Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm và ngay lập tức tuyên chiến với phát xít Đức

B.Coi chủ nghĩa phát xít là đối tác trong cuộc chiến chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C.Lo sợ chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên nhân nhượng với các nước phát xít

D.Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nên chủ trương liên kết với các nước Anh, Pháp để chống phát xít và nguy cơ chiến tranh.

Câu 9. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào hánh 9-1939, với sự kiện khởi đầu là

A.Quân đội Đức tấn công Ba Lan

B.Anh, Pháp tuyên chiến với Đức

C.Đức tấn công Anh, Pháp

D.Đức tấn công Liên Xô

Câu 10. Tại sao Đức kí Hiệp ước Xô – Đức không xâm phạm lẫn nhau với Liên Xô?

A.Đức nhận thức không đánh thắng nổi Liên Xô

B.Đức sợ bị liên quân Anh – Pháp tiến công sau lưng khi đang đánh Liên Xô

C.Đề phòng chiến tranh bùng nổ phải chống lại cả ba cường quốc trên hai mặt trận

D.Liên Xô không phải là mục tiêu tiến công của Đức

Câu 11. Tháng 6 – 1941, phát xít Đức quyết định tấn công Liên Xô vì:

A.Hiệp ước Xô – Đức không xâm lược lẫn nhau hết hiệu lực

B.Các nước Anh, Pháp và hầu hết châu Âu đã đầu hàng

C.Quân Đức đã thống trị phần lớn châu Âu, có đủ điều kiện tấn công Liên Xô

D.Thực hiện cam kết với Anh, Pháp về việc tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản

Câu 12. Quân Đức sử dụng kế hoạch nào để tấn công Liên Xô?

A.Kế hoạch đánh bền bỉ, lâu dài

B.Kế hoạch bao vây, đánh tỉa bộ phận

C.Kế hoạc vừa đánh vừa đàm phán

D.Kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng”, đánh nhanh thắng nhanh

Câu 13. Nguyên nhân nào thúc đẩy các quốc gia trên thế giới hình thành liên minh chống phát xít?

A.Do uy tín của Liên Xô đã tập hợp được các nước khác

B.Do hành động xâm lược, bành trướng của phe phát xít khiến thế giới lo ngại

C.Do Anh, Mĩ đều thua nhiều trận trên chiến trường

D.Do nhân dân các nước trên thế giới đoàn kết.

Câu 14. Trong quá trình đẩy lùi quân phát xít Đức, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng được những nước nào?

A.Đông Âu B.Tây Âu

C.Nam Âu D.Bắc Âu

Câu 15. Sự kiện nước Đức kí văn bản đầu hàng không điều kiện ngày 9-5-1945 có ý nghĩa gì?

A.Liên Xô đã giành thắng lợi hoàn toàn

B.Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn ở châu Âu

C.Chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên thế giới

D.Chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt hoàn toàn

Câu 16: Nhật Bản tuyên bố lập “ Khu vực thịnh vượng chung Đại Đông Á” với khẩu hiệu:

A. Châu Á của người Nhật

B. Phòng thủ chung Châu Á

C. Châu Á của người châu Á

D. Nhật Bản hợp tác toàn diện với châu Á.

Câu 17. Việc Nhật Bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như thế nào?

A.Quân Nhật chính thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận

B.Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc trên toàn mặt trận

C.Các nước thuộc địa của Nhật được giải phóng

D.Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ

Câu 18. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với

A.Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân

B.Sự thắng lợi của nhân dân các nước thuộc đại trên thế giới

C.Sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản

D.Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Đức, Italia, Nhật Bản

Câu 19. Nội dung nào không phải là hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai?

A.Khởi đầu của chiến tranh nguyên tử

B.Thế giới có nhiều thay đổi căn bản

C.Khoảng 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn phế

D.Nhiều thành phố, làng mạc bị phá hủy

Câu 20: Nước nào không bị chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá mà ngược lại thu được nhiều lợi nhuận trong chiến tranh là:

A. Liên Xô B. Anh

C. Mĩ D. Pháp

Câu 21: Nước nào giữ vai trò quan trọng nhất trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ B. Anh

C. Liên Xô D. Pháp

Câu 22. Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại kết quả ra sao?

A.Lật đổ chính phủ tư sản, thành lập nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới

B.Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, thiết lập nền chuyên chính vô sản

C.Lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời thay thế bằng chính phủ chính thức

D.Lật đổ chế độ chuyên chế Nga hoàng, đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền

Câu 23: Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng:

A. Dân chủ tư sản

B. Dân chủ tư sản kiểu mới

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Cách mạng giải phóng dân tộc

Câu 24: Từ năm 1921 đến năm 1941, Liên Xô bước vào thời kì:

A. Xây dựng bảo vệ chính quyền Xô viết

B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội

C. Xây dựng hệ thống chính trị - nhà nước mới

D. Đấu tranh chống phát xít Đức xâm lược

Câu 25. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã để lại hậu quả nghiêm trọng nhất đối với thế giới là

A.Dư thừa hàng hóa do cung vượt quá cầu

B.Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh

C.Nạn thất nghiệp tràn lan

D.Sản xuất đình đốn

Câu 26. Các nước đế quốc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng con đường nào?

A.Cải cách kinh tế - xã hội và trút gánh nặng sang thuộc địa

B.Cải cách kinh tế - xã hội, tăng cường bóc lột nhân dân lao động

C.Cải cách kinh tế - xã hội hoặc phát xít hóa bộ máy nhà nước

D.Phát xít hóa bộ máy nhà nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

Câu 27: Điểm nổi bật của chủ nghĩa tư bản trong những năm 1924 – 1929 là:

A. Khủng hoảng kinh tế kéo theo khủng hoảng chính trị.

B. Kinh tế phát triển, chính trị ổn định

C. Kinh tế chậm phát triển, chính trị - xã hội hỗn loạn

D. Khủng hoảng kinh tế làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Câu 28: Ba lò lửa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai xuất hiện ở các nước nào?

A. Anh, Pháp, Mĩ B. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản

C. Anh, Pháp, Đức D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a

Câu 29: Mặt trận nào diễn ra đầu tiên trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mặt trận Xô – Đức B. Mặt trận châu Á – Thái Bình Dương

C. Mặt trận Tây Âu D. Mặt trận Bắc Phi

Câu 30. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập, tiến hành chạy đua vũ trang giữa Mĩ, Anh, pháp và Đức, Ialia, Nhật Bản đã báo hiệu

A.Nguy cơ bành trướng của chủ nghĩa phát xít

B.Nguy cơ mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đế quốc

C.Nguy cơ một cuộc chiến tranh tg mới

D.Nguy cơ sụp đổ của chủ nghĩa tư bản

Câu 31. Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là

A.Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng

B.Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình

C.Đảng Cộng sản lãnh đạo bằng biện pháp hòa bình

D.Đảng Quốc đại lãnh đạo bằng phương pháp bạo lực cách mạng

Câu 32. Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh tg (1918 – 1939) là gì?

A.Phong trào dân tộc tư sản có bước tiến mới, nhiều Đảng Cộng sản ra đời

B.Phong trào đấu tranh do Đảng Cộng sản lãnh đạo

C.Phong trào tư sản dân tộc suy yếu, phong trào vô sản lớn mạnh

D.Phong trào vô sản suy yếu, phong trào tư sản dân tộc lên cao

Câu 33. Tổ chức có vai trò tập hợp lực lượng đấu tranh phổ biến trong những năm 1936 – 1939 là

A.Mặt trận giải phóng dân tộc

B.Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống chiến tranh

C.Mặt trận nhân dân chống phát xít, chống độc tài

D.Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế

Câu 34. Đường lối đấu tranh của M. Ganđi trong những năm 30 của thế kỉ XX là:

A.Đấu tranh bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh

B.Đấu tranh bạo lực, hợp tác với thực dân Anh

C.Đấu tranh hòa bình, bất hợp tác với thực dân Anh

D.Đấu tranh hòa bình, hợp tác với thực dân Anh

Câu 35. Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản diễn ra thông qua quá trình nào?

A.Chuyển từ chế độ dân chủ đại nghị sang chuyên chế độc tài

B.Thay thế nền dân chủ đại nghị bằng việc quân phiệt hóa bộ máy nhà nước

C.Đảo chính lật đổ chế độ quân chủ lập hiến, thiết lập chế độ quân phiệt

D.Quân phiệt hóa bộ máy nhá nước và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa

Đáp án tham khảo

1 - B

2 - B

3 - C

4 - C

5 - D

6 - C

7 - B

8 - D

9 - A

10 - C

11 - C

12 - D

13 - D

14 - A

15 - B

16 - C

17 - B

18 - D

19 - A

20 - C

21 - C

22 - A

23 - C

24 - B

25 - B

26 - C

27 - B

28 - B

29 - C

30 - C

31 - B

32 - A

33 - B

34 - C

35 - D


  • 14 lượt xem