[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 11: Hoạt động thực hành và trải nghiệm trang 35 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 1: Trang 35 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

b) Các em xem bảng các số nguyên tố ở trang 47 để có thể tìm ra các số 113; 143; 217; 529.


  • 13 lượt xem