[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương 2

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương 2 trang 73 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn đáp án đúng:

Câu 1: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Chọn phát biểu đúng trong số các câu sau:

(A) Tập hợp số nguyên được kí hiệu là .

(B) +2 không phải là một số tự nhiên.

(C) 4 không phải là một số nguyên.

(D) – 5 là một số nguyên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?

(A) 3 > - 4. (B) – 5 > - 9.

(C) – 1 < 0. (D) – 9 > -8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Kết quả của phép tính: 25 – (9 – 10) + (28 – 4) là:

(A) 50. (B) 2. (C) – 2. (D) 48.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Kết quả của phép tính: (- 4) . (+21) . (- 25) . (- 2) là:

(A) 420. (B) 4 200. (C) – 4 200. (D) - 420.

=> Xem hướng dẫn giải

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Câu 1: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính:

a) 73 – (2 – 9); b) (- 45) – (27 – 8).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tìm hai số nguyên x, thỏa mãn:

a) x = 4; b) x = 81.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Tính các thương sau:

a) 12 : 6; b) 24 : (- 8);

c) (- 36) : 9; d) (- 14) : (- 7).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Cho biết năm sinh của một số nhà toán học.

Giải câu 4 trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Một máy bay đang bay ở độ cao 5 000 m trên mực nước biển, tình cờ thẳng ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1 200 m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Giải câu 5 trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Đố vui.

Tìm số nguyên thích hợp thay thế cho mỗi dấu ? trong bảng dưới đây sao cho tích của ba số ở ba ô liền nhau đều bằng 0.

Giải câu 6 trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Hình vẽ dưới đây biểu diễn một người đi từ O đến A rồi quay về B. Đặt một bài toán phù hợp với hình vẽ.

Giải câu 7 trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 73 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Một công ty có 3 cửa hàng A, B, C. Kết quả kinh doanh sau một năm của từng cửa hàng như sau:

Cửa hàng A: lãi 225 triệu đồng.

Cửa hàng B: lỗ 280 triệu đồng.

Cửa hàng C: lãi 655 triệu đồng.

Hỏi bình quân mỗi tháng công ty lãi hay lỗ bao nhiêu tiền từ ba cửa hàng đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem