[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 trang 24 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Dấu hiệu chia hết cho 2

Hoạt động 1: Trang 24 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Các đội A, B, C, H, I có tổng số người là số chẵn nên có thể chia hết cho 2.

* Vì vậy, trong các đội thì các đội có thể xếp được thành hai hàng có số người bằng nhau là đội A, B, C, H, I.

Thực hành 1: Trang 25 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Các số lớn hơn 1 000 và chia hết cho 2 là các số chẵn và lớn hơn 1 000

* Ví dụ: 1 002, 1 256

b) Các số lớn hơn 100 và không chia hết cho 2 là các số lẻ và lớn hơn 1 000

* Ví dụ: 103, 159

2. Dấu hiệu chia hết cho 5

Hoạt động 2: Trang 25 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Các số chia hết cho 5 là: 10, 15, 25, 95.

Chữ số tận cùng của các số chia hết cho 5 là 0 và 5.

Thực hành 2: Trang 25 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

b) Thay dấu * bởi các chữ số 0, 5 thì chia hết cho 5.

c) Thay dấu * bởi chữ số 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 25 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Trong những số sau: 2 023, 19 445, 1010, số nào:

a) chia hết cho 2? b) chia hết cho 5? c) chia hết cho 10?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 25 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Không thực hiện phép tính, em hãy cho biết những tổng (hiệu) nào sau đây chia hết cho 2, chia hết cho 5.

a) 146 + 550; b) 575 – 40; c) 3 . 4 . 5 + 83; d) 7 . 5 . 6 – 35 . 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 25 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Lớp 6A, 6B, 6C, 6D lần lượt có 35, 36, 39, 40 học sinh.

a) Lớp nào có thể chia thành 5 tổ có cùng số tổ viên?

b) Lớp nào có thể chia tất cả các bạn thành các đôi bạn học tập?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 25 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Bà Huệ có 19 quả xoài và 40 quả quýt. Bà có thể chia số quả này thành 5 phần bằng nhau (có cùng số xoài, có cùng số quýt mà không được cắt quả) được không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem