[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 3: Biểu đồ tranh trang 104 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. GIẢI CÂU HỎI LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

1. Ôn tập và bổ sung kiến thức

Hoạt động 1: Trang 105 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Các thông tin có được từ biểu đồ trong hình 2:

- Số ti vi bán được qua các năm ở siêu thị điện máy A là:

 • Năm 2016: 500 . 2 = 1 000 TV
 • Năm 2017: 500 . 3 = 1 500 TV
 • Năm 2018: 500 + 250 = 750 TV
 • Năm 2019: 500 . 4 = 2 000 TV
 • Năm 2020: 500 . 6 = 3 000 TV

Tổng số ti vi: 1000 + 1500 + 750 + 2000 + 3000 = 8 250.

- Tổng số ti vi bán được từ năm 2016 đến năm 2020 là: 8 250 TV.

- Năm 2020 bán được số ti vi nhiều nhất (3 000 TV).

2. Đọc biểu đồ tranh

Hoạt động 2: Trang 105 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

- Số học sinh được điểm 10 môn toán trong tuần của khối lớp 6: 14 học sinh.

Trong đó:

 • Thứ hai có 3 học sinh
 • Thứ ba có 2 học sinh
 • Thứ tư có 1 học sinh
 • Thứ năm có 5 học sinh
 • Thứ 6 có 3 học sinh.

Vận dụng: Trang 106 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

a) Dưa hấu được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích nhiều nhất.

b) Táo được các bạn học sinh khối lớp 6 yêu thích ít nhất.

c) Số lượng học sinh yêu thích đối với từng quả:

 • 10 . 2 + 5 = 25 => Táo được 25 học sinh yêu thích.
 • 10 . 5 = 50 => Chuối được 50 học sinh yêu thích.
 • 10 . 7 = 70 => Dưa hấu được 70 học sinh yêu thích.
 • 10 . 4 + 5 = 45 => Cam được 45 học sinh yêu thích.
 • 10 . 6 = 60 => Bưởi được 60 học sinh yêu thích.

3. Vẽ biểu đồ tranh

Hoạt động 3: Trang 106 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Nếu số bạn yêu thích quả táo là 45 thì ta: vẽ thêm 2 biểu tượng ngôi sao.

Thực hành: Trang 106 Toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải:

Từ bảng thống kê, ta vẽ được biểu đồ tranh như sau:

[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: Biểu đồ tranh

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số máy cày của 5 xã.

Giải câu 1 trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

a) Xã nào có ít máy cày nhất?

b) Xã nào có nhiều máy cày nhất?

c) Xã A có nhiều hơn xã E bao nhiêu máy cày?

d) Tổng số máy cày của 5 xã là bao nhiều?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số học sinh nữ của các lớp khối 6 trường THCS Hoàng Việt.

Giải câu 2 trang 108 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Em hãy quan sát biểu đồ tranh ở trên và trả lời các câu hỏi sau đây:

a) Lớp nào có ít học sinh nữ nhất?

b) Có phải lớp 6A4 có nhiều học sinh nữ hơn lớp 6A5 không?

c) Lớp 6A6 có bao nhiêu học sinh nữ?

d) Tổng số học sinh nữ của các lớp khối 6 là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 109 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

Giải câu 3 trang 109 toán 6 tập 1 sgk chân trời sáng tạo

=> Xem hướng dẫn giải


 • 18 lượt xem