Communication Unit 11: Travelling in the future

 • 1 Đánh giá

Phần Communication sẽ cung cấp thêm cho bạn các từ vựng về chủ đề "Travelling in the future" (Đi lại trong tương lai) và giúp bạn học vận dụng các kiến thức đã học để hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Communication – Unit 11: Travelling in the future

1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list. (Bạn có những vấn đề giao thông gì? Làm cùng bạn học, thảo luận và lập một danh sách)

Giải:

 • traffic jam (kẹt xe)
 • traffic accident (tai nạn giao thông)
 • low quality road (Đường xá xuống cấp)
 • air pollution caused by traffic (Ô nhiễm không khí gây ra bởi giao thông)

2. Now read this case study and article about transport problems in Wonderland. Underline all the problems you can find. (Đọc trường hợp và mục báo nói về những vấn đề giao thông ở Wonderland. Gạch dưới những vấn đề mà bạn có thể tìm được)

Giải:

Các vấn đề được tìm thấy:

 • No metro system or skytrain: Không có hệ thống tàu điện ngầm hoặc tàu trên không)
 • Being gridlocked: tắc nghẽn giao thông
 • Too many cars (qua nhiều ô tô)
 • Serious pollution problem: Vấn đề ô nhiễm trầm trọng
 • Fewer buses: Ít xe buýt hơn

Dịch bài:

Wonderland là một thành phố lớn nhất mà không có hệ thống tàu ngầm hoặc tàu trên không! Thành phố này, có 26 triệu dân, ngày càng giao thông kẹt cứng.
Mỗi ngày có hơn 1000 xe ô tô mới tham gia giao thông. Thành phố đang đối mặt với những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. Có ít xe buýt hơn trước đây, và gần 10 triệu xe hơi chạy vào và vòng quanh Wonderland mỗi ngày!

Local voice (Tiếng nói địa phương)

“Đúng, xe đạp đó là của tôi. Tôi từng lái xe hơi đến chỗ làm. Nhưng nó mất đến 2 giờ! Bây giờ tôi đạp xe đạp. Giao thông quá tệ đến nỗi đạp xe nhanh hơn! Nhưng, xe hơi lại gây ô nhiễm rất nhiều. Tôi không biết sẽ làm gì trong tương lai!

3. In groups, think of a future means of transport that will help people in Wonderland. Brainstorm your ideas below.(Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người ở Wonderland. Động não những ý kiến của bạn bên dưới.

Giải:

Means of transport (Phương tiện giao thông): underwater car (ô tô dưới nước)

 • What kind of energy will it use? (Nó sẽ sử dụng năng lượng nào ?)
  =>Wave energy. (Năng lượng từ song)
 • What will it look like? (Nó trông như thế nào?)
  => It will look like normal car. (Nó trông như xe hơi bình thường.)
 • What technology will it use? (Nó sẽ sử dụng công nghệ gì?)
  => It will use modern technology, AI helps it not crash the creatures under the water. (Nó sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, trí thông minh nhân tạo giúp nó không va chạm các sinh vật dưới nước.)
 • Where can people use it? (Người ta sử dụng nó ở đâu?)
  => People can use it under the ocean. (Người ta có thể sử dụng nó dưới biển)
 • How many people can it transport? (Nó có thể vận chuyển bao nhiêu người?)
  => 4 people per car. (4 người trong một chiếc ô tô)

4. Present your solutions to the class. As you listen to other groups, write your comments in the table below. (Trình bày những giải pháp cho lớp nghe. Khi nghe những nhóm khác, viết bình luận trong bảng bên dưới)

Giải:

Group Name (Tên nhóm)

Interesting idea? (1- 5) (Ý kiến hay?)

Does it answer the problem? (Nó có trả lời cho vấn đề này không? (1-5)

Favourite part? (Phần được yêu thích nhất?)
(make a note - hãy ghi chú)

Dawn (bình minh)

4 – Air bridge (Cầu trên không)

Decrease traffic jams in land (Giảm ùn tắc giao thông ở mặt đất)

You can travel safer and faster (Bạn có thể di chuyển an toàn và nhanh hơn)

Green world (Thế giới xanh)

5 - Wind-energy bicycle (xe đạp bằng năng lượng gió)

Decrease pollution (giảm ô nhiễm)

Cycling is good for health (Đạp xe thì tốt cho sức khỏe)


 • 13 lượt xem