Project Unit 9: Festivals around the World

  • 1 Đánh giá

Phần Project của Unit 9 sẽ giúp cho bạn học ôn tập lại câu hỏi dạng "Wh_" và thực hành vận dụng các kiến thức đã học để nghĩ ra lễ hội của riêng mình. Bài viết sau mang tính tham khảo trả lời cho câu hỏi trong sách giáo khoa, bạn đọc có thể tự sáng tạo theo ý riêng của mình.

Project – Unit 9: Festivals around the world

  1. Work in groups of three or four. (Làm việc theo nhóm 3-4 người.)
  2. Think of a new festival that you would like to have. Be creative! (Nghĩ về một lễ hội mới mà bạn muốn có. Hãy sáng tạo!)
  3. Complete the following table with all information about this festival. (Hoàn thành bảng sau đây với tất cả thông tin về lễ hội này.)
  4. Draw pictures of this festival or cut relevant pictures from magazines. (Vẽ những bức hình về lễ hội này hoặc cắt những bức hình liên quan từ tạp chí.)
  5. Present your festival to the class. (Trình bày lễ hội của bạn trước lớp)

Hướng dẫn:

When? (Khi nào?)

February (tháng Hai)

How often? (Bao lâu một lần?)

Once a year (Mỗi năm một lần)

Why? (Tại sao?)

To welcome the watermelon season and Tet Holiday – (Chào mừng mùa dưa hấu và Tết)

How? (Như thế nào?)

All attendants will decorate watermelon with many kinds of shapes by small knife. The winners are those who have the most creative decorations. (Tất cả mọi người tham gia sẽ trang trí dưa hấu thành nhiều hình thù khác nhau bằng chiếc dao nhỏ. Người chiến thắng là người có kiểu trang trí sáng tạo nhất.)

Dịch bài: HỘI MÙA - PHÚ YÊN

Những người dân tộc thiểu số ở Phú Yên tổ chức lễ hội mùa vào tháng Ba. Nó được tổ chức để cảm ơn thần Lúa về vụ mùa, và cầu nguyện cho những mùa tốt hơn trong tương lai. Những gia đình cũng thờ cúng tổ tiên và cha mẹ vào dịp này. Những người trong làng tình nguyện đóng góp tiền và những đồ vật khác để kỷ niệm lễ hội.
Trong lễ hội này, những thầy tu được mời đến để tụng kinh. Người ta chơi trống, hát những bài hát và nhảy múa. Họ cũng uống rượu gạo từ ống tre dài nhỏ. Có vài hoạt động khác như biểu diễn văn hóa, đua trâu và trò chơi truyền thống. Không khí lễ hội được cảm nhận khắp các làng bản.


  • 2 lượt xem