Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Thái Bình lần 4

  • 1 Đánh giá

Đây là đề thi thử THPT mới nhất của trường chuyên Thái Bình- một đề thi khá hay và chất lượng.

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT chuyên Thái Bình lần 4

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz, cho điểm A(2,1,3) và đường thẳng . Gọi d là đường thẳng đi qua A và song song với d'. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình của đường thẳng d?

A. B. C. D.

Câu 33: Kí hiệu m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1,4]$. Tính giá trị biểu thức d=M-m

A. B. C. D.

Câu 37: Bảng biến thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biến thiên của hàm số nào?

A. B.
C. D.

Câu 49: Cho a, b là các số thực dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. B.
B. C.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem