Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT Hà Huy Tập lần 1

  • 1 Đánh giá

Đây là một đề thi khá hay và bám sát chương trình sách giáo khoa.

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của trường THPT Hà Huy Tập lần 1

Câu 1: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị lần lượt là

A. x=1 và y=2.

B. x=-1 và y=-2.

C. x=-1 và y=2.

D. x=1 và y=-2.

Câu 2: Cho hàm số xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng .

B. Hàm số có đúng một cực trị.

C. Hàm số đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại x=-1.

D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1.

Câu 3: Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị?

A. B. C. D.

Câu 4: Gọi M và m lần lượt là gái trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0,2]$. Khi đó M+m bằng

A. 16.B. 2.C. 4.D. 6.

Câu 5: Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y=m-1$ tại ba điểm phân biệt

A. .B. .C. .D. .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem