Đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo lần 3

  • 1 Đánh giá

Đây là đề minh họa mới nhất của Bộ Giáo dục đào tạo cho kì thi THPT sắp tới.

Câu 1: Cho hàm số có đồ thị (C). Tìm số giao điểm của (C) và trục hoành.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 0.

Câu 2: Tìm đạo hàm của hàm số .

A. .

B, .

C. .

D. .

Câu 3: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình .

A. .

B. .

C. .

D. .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem