Thơ hay để nhớ công thức tính đạo hàm của hàm số

  • 1 Đánh giá

Các công thức đạo hàm rất nhiều và thường rất khó nhớ vì vậy đây là một trong một cách ghi nhớ các công thức này khá hiệu quả.

X mà có mũ (en) n

Đạo hàm ta hạ mũ n đầu tiên

Rồi thì số mũ ở trên

Ta trừ đi 1 ra liền đấy thôi.

Đạo hàm căn x bạn ơi

Bằng thương đấy nhé bạn thời chớ quên

Tử là số 1 còn nguyên

Mẫu 2 căn x viết liền cho nhanh.

Đạo hàm của tích hai anh

Ta đạo anh trước, để dành anh sau

Rồi thêm dấu cộng cho mau

Giữ nguyên anh trước, anh sau đạo hàm.

Nếu thương, khó mấy cũng cam

Tử ta đạo hàm nhân mẫu giữ nguyên

Dấu trừ thì chớ có quên

Tử nguyên, mẫu đạo đi liền đằng sau

Bình phương mẫu chạy đi đâu

Ta mang xuống dưới cho mau thuộc bài.

Đạo hàm sin thật là tài

Lại ra là cos có sai bao giờ.

Cos đạo hàm đẹp như mơ

Trừ sin để bạn ngẩn ngơ một mình.

Cần cù bù lại thông minh

Một chia cos bình là đạo hàm tang.

Có chăm học mới vẻ vang

Cô tang dẫu khó cũng mang đạo hàm

Tử trừ 1 nhớ mà làm

Mẫu sin bình nhé chớ ham chơi bời.

E mũ x thật lạ đời

Đạo hàm của nó, ta thời giữ nguyên.

Hàm số mũ ta để yên

Nêpe cơ số chạy liền theo sau.

Nepe x đạo hàm mau

Bằng 1 chia x chứ đâu khó gì.

Lôga x có khác chi?

Nepe cơ số ta thì chớ quên

-Nguồn Hoàng Thế Ngọc-


  • 11 lượt xem