Giải câu 3 bài: Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 68- sgk giải tích 12

Rút gọn biểu thức:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a)

=

=

=

=

Vậy

b)

=

=

Vậy

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021