Giải câu 4 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 4 :Trang 143-sgk giải tích 12

Nêu định nghĩa số phức liên hợp với số phức z. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

Bài làm:

  • Cho số phức => $z=a-bi$ gọi là số phức liên hợp của $z$.
  • Ký hiệu:

Đặc biệt:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021