Giải câu 55 bài 7: Định lý Py-ta-go sgk Toán 7 tập 1 Trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 55 : Trang 131 - sgk toán 7 tập 1

Tính chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1

Bài làm:

Thang tạo với tường một tam giác vuông, giả sử tam giác vuông đó có: BC = 4, BA = 1, áp dụng định li pytago, ta có chiều cao của bức tường là:

AC2 + AB2 = BC2

nên AC2 = BC2 - AB2 = 16 - 1 = 15

=>AC = ≈ 3.87

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021