Giải câu 5 bài: Lũy thừa

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 56- sgk giải tích 12

Chứng minh rằng:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a)

=> và $0

=> . ( đpcm)

b)

=>

=> . ( đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021