Giải Công nghệ 9 bài 11 Giải Công nghệ 9 bài 11 - Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Giải Công nghệ lớp 9 bài 11 và hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi có trong bài học nhằm nâng cao kết quả học môn Công nghệ lớp 9.

Câu hỏi trang 46 Công nghệ 9

Mạng điện trong lớp em được lắp đặt nổi hay ngầm? Hãy mô tả cách đi dây và lắp đặt các thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện.

Lời giải:

- Ở trong lớp học mạng điện được lắp đặt nổi.

- Các dây dẫn được lồng trong ống cách điện đặt nổi theo trần nhà hoặc bám sát vào tường rồi chạy theo tường hoặc sàn nhà để nối với các thiết bị điện cũng như các thiết bị đóng cắt và bảo vệ của mạng điện như cầu giao, công tắc,…

Câu 1 trang 50 sgk Công nghệ 9

Hãy đánh dấu (x) vào cột "lắp đặt nổi" hoặc " lắp đặt ngầm" để khẳng định câu thể hiện đặc điểm của kiểu lắp đặt mạng điện?

Lời giải:

Đặc điểm

Lắp đặt nổi

Lắp đặt ngầm

1. Dây dẫn được lồng trong các ống nhựa đặt dọc theo trần nhà, dầm, xà.

X

2. Lắp đặt dây dẫn thường phải tiến hành trước khi đổ bê tông

X

3. Dây dẫn được đặt trong rãnh của tường, trần nhà, sàn bê tông.

X

Giải Công nghệ lớp 9 bài 11 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Công nghệ lớp 9. Trong chuyên mục Công nghệ 9, KhoaHoc giải đáp tất cả các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học bám sát chương trình học theo SGK chuẩn với lời giải chi tiết, chính xác. Học sinh có thể tham khảo lời giải để hoàn thiện câu hỏi trong bài học với mục tiêu đạt được kết quả cao môn Công nghệ 9.

  • 11 lượt xem
Chủ đề liên quan