Phương pháp nhân giống xoài phổ biến là Giải Công nghệ 9

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án chi tiết, chính xác cho câu hỏi Phương pháp nhân giống xoài phổ biến là - Công nghệ 9 được đăng tải trong bài viết dưới đây để hoàn thiện cũng như tham khảo phần kiến thức mở rộng.

Câu hỏi: Phương pháp nhân giống xoài phổ biến là

A. Gieo hạt

B. Chiết

C. Ghép

D. Cả a và c

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Cả A và C

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Phương pháp nhân giống

Câu 1: Giâm cành là gì?

A. Dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành

B. Chọn một cành ghép ở cây có năng suất cao, ổn định

C. Tách cành từ cây mẹ tạo thành cây con

D. Tất cả đều sai

Đáp án đúng: A. Dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành

Câu 2: Ưu điểm của phương pháp gieo hạt là gì?

A. Nhanh tạo ra cây con

B. Nhân giống nhanh, đơn giản

C. Cây tạo ra đồng loạt, cùng kích cỡ, độ tuổi

D. Tất cả đáp án trên

Đáp án đúng: D. Tất cả đáp án trên

Câu 3: Thời vụ giâm thích hợp là:

A. Từ tháng 2 – 4 từ tháng 8 – 10 trên cả nước

B. Từ tháng 2 – 4, từ tháng 8 – 10 ở các tỉnh phía Bắc; đầu mùa mưa vào tháng 4 – 5 ở các tỉnh phía Nam

C. Từ tháng 4 – 5 ở các tỉnh phía Bắc và từ tháng 2 – 4, từ tháng 8 – 10 ở các tỉnh phía Nam

D. Từ tháng 4 – 5 trên cả nước

Đáp án đúng: B. Từ tháng 2 – 4, từ tháng 8 – 10 ở các tỉnh phía Bắc; đầu mùa mưa vào tháng 4 – 5 ở các tỉnh phía Nam

Câu 4: Ghép cành là gì?

A. Là phương pháp nhân giống dựa trên khả năng hình thành rễ phụ của đoạn cành (đoạn rễ) đã cắt rời khỏi cây mẹ

B. Là phương pháp nhân giống bằng cách tách cành từ cây mẹ tạo thành cây con

C. Là phương pháp gắn một đoạn cành (hoặc cành) hay mắt (chồi) lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: C. Là phương pháp gắn một đoạn cành (hoặc cành) hay mắt (chồi) lên gốc của cây cùng họ để tạo nên một cây mới

Câu 5: Xây dựng khu nhân giống nhằm mục đích gì?

A. Để lấy cây trồng giống đem trồng và làm gốc ghép.

B. Trồng cây mẹ để lấy hạt gieo thành cây con làm gốc ghép.

C. Đảm bảo đất cho vườn ươm không bị xấu đi.

D. Tất cả các phương án trên.

Đáp án đúng: A. Để lấy cây trồng giống đem trồng và làm gốc ghép.

Phương pháp nhân giống xoài phổ biến -  - Công nghệ 9 được giải đáp chi tiết trong bài viết này nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Công nghệ lớp 9. Trong chuyên mục Công nghệ 9, KhoaHoc giải đáp tất cả các câu hỏi có trong từng bài học theo chương trình học theo SGK chuẩn với lời giải chi tiết, chính xác. Học sinh có thể tham khảo lời giải để hoàn thiện câu hỏi trong bài học với mục tiêu đạt được kết quả cao môn Công nghệ 9.

  • 20 lượt xem
Chủ đề liên quan