[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 28 - Ứng phó với biến đổi khí hậu

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 tuần 28: Ứng phó với biến đổi khí hậu trang 60 sgk. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Diễn đàn chung tay bảo vệ động vật quý hiếm

• Tham gia diễn đàn, đề xuất biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (TT)

Hoạt động 3: Lập kế hoạch tuyên truyền, vận động mọi người chung tay thực hiện những hoạt động, việc làm góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu theo mẫu gợi ý dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động 4: Truyên truyền vận động mọi người thay đổi những việc làm tác động tới biến đổi khí hậu

  • Đề xuất nội dung, cách thức tuyên truyền, vận động đối với mỗi trường hợp dưới đây?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 28 - Ứng phó với biến đổi khí hậu [nid:77131]

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem