Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách kết nối tri thức và cuộc sống - môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Hoàng Diệu

Tổ: Văn – sử - địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD:HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Kết nối tri thức và cuộc sống

2.Nhómtácgiả:LưuThuThủyBùiSỹTụng(đồngTổngchủbiên)-HoàngThị HạnhNguyễnThịViệtNgaTrầnThịThu(đồngChủbiên)ThịLanAnh NguyễnThanhBìnhVănCầuDươngThịThuTạVănHảiNguyễn ThuHươngThịLuậnNguyễnThịThanhMaiNguyễnHồngThuậnThị Thanh Thủy.

3. Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên:Vũ Bích Huệ

2. Môn dạy:Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Hoàng Diệu

4. Địa chỉ email: bichhue1988@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0970684792

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm nổi bật

-Nộidungsáchgồm9chủđề;cấutrúccủamỗichủđềgồm:Tênchủđề,mụctiêu củachủđề,hoạtđộnggiáodụctheochủđề,đánhgiáchủđề.Têncácchủđềgần gũivớitâmlứatuổihọcsinh,nhiềuchủđềhướngđếnbảnthânhọcsinhphù hợpvớihọcsinhđầucấp.Hsđượckhámphábảnthân,kỹnănggiáotiếp,hình thànhcácmốiquanhệbạnrộngmở,bướcđầubiếttựlập,biếtđiềuchỉnh,làm chủ cảm xúc, hành vi để dễ dàng hợp tác, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè.

-CácHoạtđộnggiáodụctheochủđềđượcthựchiệnqua4bước:Khámphá-Kết nối - Thực hành - Vận dụng;

-NộidungcủahoạtđộnggiáodụctheochủđềđượcbiênsoạntrongSGKđượcthể hiệnngắngọn,đầyđủ,súctích,sinhđộngquanhệtươnghỗ,gắnkếtchặt chẽvớinộidungSinhhoạtdướicờ,sinhhoạtlớpnhằmđảmbảomụctiêu,yêucầu cần đạt của chủ đề;

-Nộidungsáchđảmbảotínhkhoahọc,tínhphạm,tínhthựctiễn,tínhgicphùhợpvớiđặctrưngcủahoạtđộngtrảinghiệm;cácnhiệmvụmỗihoạtđộngràng,cụthể.Cáchoạtđộnghọctậptrongsáchhầunhưđềuhướngdẫn,gợiýbằngcáchìnhthứckhácnhaunhưkênhhình,kênhchữ,tìnhhuốngbàitậptrải nghiệm để cho học sinh dễ dàng tìm hiểu, thực hiện trải nghiệm.

- Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, mang tính mở linhhoạt,thuhútđượcsự
thamgiatíchcựccủaHS.Ngônngữđượcsửdụng trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với khả năng nhận thức của HS lớp 6.

- Hình thức trình bày đẹp, hấp dẫn, hài hoà giữa kênh chữ, kênh hình.

2. Nội dung chưa phù hợp

- Không có

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Bích Huệ

  • 367 lượt xem