[Kết nối tri thức] Giải hoạt động trải nghiệm 6: Tuần 7 - Sở thích và khả năng của em của em

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 tuần 7: Sở thích và khả năng của em trang 15 sgk. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Thi “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”

• Nghe phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung và thể loại cuộc thi.

• Tham gia cuộc thi “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hoạt động 1: Nhận diện những sở thích của bản thân

- Tham gia trò chơi “Sở thích của tôi”

- Xác định sở thích của mình và chia sẻ các bạn

Gợi ý:

- Môn học yêu thích.

- Hoạt động thể thao yêu thích

- Loại hình nghệ thuật yêu thích

- Trò chơi yêu thích

- Những món ăn yêu thích.

- Màu sắc yêu thích

- …

- Chia sẻ trước lớp điểm giống và khác nhau về sở thích lành mạnh của em và các bạn

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động 2: Nhận diện những khả năng của bản thân

• Xác định khả năng của bản thân

• Tìm những bạn có khả năng giống mình để tạo thành nhóm

• Chia sẻ về khả năng các thành viên trong nhóm

=> Xem hướng dẫn giải

Hoạt động 3: Thể hiện khả năng sở tích của bản thân

Làm việc theo nhóm cùng khả năng, sở thích để:

• Lựa chọn, xác định sản phẩm mà nhóm sẽ cùng tạo ra.

• Hợp tác cùng thực hiện tạo ra sản phẩm (một tiết mục văn nghệ, một bức tranh, hoặc sản phẩm nào đó làm bằng tay…)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem