Phiếu bài tập tuần 26 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 26 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 26. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a.

A. B. $x = \frac{3}{2}$

C. D. $x = \frac{15}{14}$

b.

A. B. $x = \frac{27}{50}$

C. D. $x = \frac{23}{90}$

2. Đánh dấu x vào ô thích hợp:

CâuĐúngSai
a.
b.
c.
d.

3. Chọn đáp số đúng:

Một cửa hàng nhập về 420l dầu. Buổi sáng bán được $\frac{2}{5}$ số dầu đó. Hỏi sau khi bán buổi sáng, cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 168l dầu B. 252l dầu

C. 630l dầu D. 262l dầu

4. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh đáp số đúng:

Một hình chữ nhật có chu vi là $\frac{32}{15}m\frac{2}{5}m$. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

A. B.

C. D.

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Tính:

a.

.....................................

.....................................

.....................................

b.

.....................................

.....................................

.....................................

2. Tính bằng hai cách:

Cách 1: .................

.............................

.............................

Cách 2: .................

.............................

.............................

3. Một thùng dầu có 105l dầu. Lần thứ nhất lấy đi $\frac{2}{3}\frac{2}{5}$ số dầu còn lại. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu?

Bài giải:

.........................................................

.........................................................

..........................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem