Phiếu bài tập tuần 28 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 28 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 28. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Trong các hình trên có tất cả:

A. 4 hình bình hành

B. 1 hình chữ nhật

C. 2 hình chữ nhật

D. 2 hình thoi

2. Chọn câu trả lời đúng:

Tuấn có 7 viên bi xanh và 9 viên bi màu hồng. Tỉ số của số bi xanh và số bi hồng là:

A. B. $\frac{7}{9}$ C. $\frac{7}{16}$ D. $\frac{9}{16}$

3. Viết tiếp vào ô trống:

Số thứ nhất7631a (a > 0)
Số thứ hai51119b
Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:

Tổng của hai số là 126. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Đáp số đúng là:

A. 56 và 80 B. 70 và 56

C. 56 và 70 D. 42 và 84

5. Đánh dấu x vào ô trống đặt cạnh kết quả đúng:

Một sợi dây dài 27m được cắt thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 8 lần đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Đáp số đúng là:

A. 24m và 4m B. 25m và 2m

C. 24m và 3m D. 21m và 7m

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 9cm. Biết một đường chéo của hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó.

Bài giải:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

2. Một cái chiếu hoa hình chữ nhật có chu vi là 7m 2dm. Tính diện tích của cái chiếu đó, biết chiều rộng bằng chiều dài của chiếu.

Bài giải:

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

......................................................................

.......................................................................

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem