Phiếu bài tập tuần 35 toán 4 tập hai (Đề A)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 35 toán 4, đề A. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 35. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

ĐỀ A

Phần 1. Trắc nghiệm

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng hai số2972585
Tỉ số của hai số
Số bé
Số lớn
Hiệu hai số111116
Tỉ số của hai số
Số bé
Số lớn

2. Chọn câu trả lời đúng:

Tổng của ba số tựn nhiên liên tiếp là 111. Ba số đó là:

A. 35; 36; 37 B. 34; 35; 36

C. 36; 37; 38 D. 35; 37; 39

3. Viết số thích hợp vào ô trống:

Giá trị/ Số219074720952907618
chữ số 2
chữ số 7
chữ số 9

4. Điền dấu < = > vào chỗ chấm cho thích hợp:

.... $\frac{4}{5}$ $\frac{11}{12}$ .... $\frac{7}{8}$

... $\frac{6}{7} : \frac{5}{8}$

... $\frac{1}{16} \times\frac{1}{9}$

5. Tìm đáp số sai:

Một thửa ruộng thí nghiệm hình vuông có cạnh 50m. Người ta trồng lúa giống mới, thu hoạch bình quân 95kg thóc trên . Như vậy số thóc thu hoạch trên thửa ruộng đó là:

A. 2 tấn 375kg thóc

B. 23 tạ 75 kg thóc

C. 23 tạ 750kg thóc

D. 2375 kg thóc

Phần 2. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Năm học 2007 - 2008, trường tiểu học Kim Đồng có tất cả 779 học sinh, trong đó số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Diện tích ruộng nhà ông A lớp gấp 3 lần diện tích ruộng nhà ông B và lớn hơn . Tính diện tích ruộng của mỗi nhà.

Bài giải:

.......................................................................

.......................................................................

........................................................................

........................................................................


  • 20 lượt xem