Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics Tiếng Anh lớp 10

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Bài viết tiếng Anh về tính cách con người Việt Nam

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 7 Cultural Diversity Skills Writing được Khoahoc.com.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu bao gồm gợi ý hướng dẫn trả lời về những tính cách đặc trưng của con người Việt Nam ngắn gọn cũng như cung cấp những từ vựng - ngữ pháp tiếng Anh cơ bản về Con người Việt Nam hiệu quả. Dưới đây là nội dung chi tiết. Mời các em cùng tham khảo nhé.

Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2. (Làm theo nhóm. Nghĩ vể 3 tính cách điển hình của người Việt Nam. Cho ví để hỗ trợ mỗi tính cách. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.)

Bài làm:

1. The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics. Put them in order to make a meaningful text. (Đoạn văn được xáo trộn sau dây là một bài văn về những tính cách của người Mỹ. Đặt chúng theo thứ tự để làm thành bài văn có nghĩa.)

Giải:

Thứ tự đúng:

1 – b
2 – d
3 – f
4 – c
5 – e
6 - a

Dịch:

 1. b. Mỹ là một nước lớn với người từ các tầng lớp và sắc tộc khác nhau vì vậy thật khó để nói về một người Mỹ điển hình. Tuy nhiên, người ta tin rằng có vài tính cách mà hầu hết người Mỹ đều có.
 2. d. Có lẽ điều quan trọng nhất là sự riêng tư và quyền cá nhân. Tính cách này xuất phát từ những ngày mà ông cha xây dựng nên đất nước, những người là những cá thể rất mạnh mẽ. Người Mỹ đánh giá cao sự tự do và không thích lệ thuộc vào người khác.
 3. f. Tính cách thứ hai là người Mỹ thực tế. Họ đặt giá trị lớn vào những việc mà tự họ làm. Họ cũng tránh nhận lấy những việc quá sức với khả năng của họ.
 4. c. Một điểm điển hình khác của người Mỹ là sự quan trọng mà họ đặt vào đồng tiền và những thứ mà nó có thể mua được. Thực tế, tiền quan trọng hơn uy tín đối với họ.
 5. e. Cuối cùng, ở hầu hết những gia đình Mỹ, cha mẹ ít ảnh hưởng đến con cái hơn cha mẹ ở những nơi khác trên thế giới. Con cái có thể chọn bạn đời, ngay cả khi nếu cha mẹ phản đối sự lựa chọn của chúng.
 6. a. Nói ngắn gọn, những điểm này được cho là một phần của tính cách Mỹ, nhưng giống như nhiều thứ khác trong xã hội hiện đại, chúng có thể thay đổi theo thời gian.

2. Read the text again and complete the outline for it. (Đọc bài văn lần nữa và hoàn thành dàn ý của nó.)

Giải:

 • Introduction: There are some characteristics shared by most Americans. (Giới thiệu: Có một vài đặc điểm chung ở đa số người mỹ)
 • Characteristic 1: Individuality and individual rights. (sự riêng tư và quyền cá nhân)
  Evidence: Americans value freedom and do not like to be dependent on other people. (Người Mỹ đánh giá cao sự tự do và không thích lệ thuộc vào người khác.)
 • Characteristic 2. Practical (thực tế)
  Evidence: They place great value on doing things for them selves. (Họ đặt giá trị lớn vào những việc mà tự họ làm.)
 • Characteristic 3: Important about money. (quan trọng về tiền bạc)
  Evidence: Money is more important than prestige to them. (tiền quan trọng hơn uy tín đối với họ.)
 • Characteristic 4: Less influence on children (cha mẹ ít ảnh hưởng đến con cái)
  Evidence: Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice. (Con cái có thể tự chọn bạn đời, ngay cả khi bố mẹ phản đối )
 • Conclusion: These features are believed to be part of the American character. (Kết luận: Những đặc điểm đó được tin rằng là một phần của tính cách người Mỹ)

3. Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2. (Làm theo nhóm. Nghĩ vể 3 tính cách điển hình của người Việt Nam. Cho ví để hỗ trợ mỗi tính cách. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.)

Giải:

 1. saving money. Save money from young age to old age
 2. Modesty and hard-working. Most people are modest and work hard
 3. friendly and hospitable.

Bài viết:

In my opinion, there are 3 typical characteristics of the Vietnamese people.

First, it’s saving money. They usually save money from their young age and until their old age. Nowadays, in the city, this view seems to change but those in countryside still share this point.The second outstanding feature is they live modestly and always work hard. In the past, they live mainly on farming, they wake up early in the morning and work all long day on the farm till the end of afternoon. They also don’t demand too much for their life, which you can be seen when seeing their houses and their customs. Until these modern days, they still have this habit.Besides, Vietnamese are actually friendly and hospitable people. Their hospitality is shown clearly in the way they greet and treat their friends and visitors. Either pre-arranged or unexpected, you always can receive a warm welcome by Vietnamese people because this is a part of their traditional culture.

Despite going through many ups and downs, basically, Vietnamese have still kept traditional values in their lifestyle reflected in the relationship of family and friends.

Dịch:

Theo tôi, có 3 đặc trưng điển hình của người Việt Nam.

Thứ nhất, đó là tiết kiệm tiền. Họ thường tiết kiệm tiền từ khi còn trẻ và cho đến tuổi già. Ngày nay, trong thành phố, quan điểm này dường như thay đổi nhưng những người ở nông thôn vẫn còn chia sẻ điểm này. Tính năng nổi bật thứ hai là họ sống khiêm tốn và luôn luôn làm việc chăm chỉ. Trong quá khứ, họ sống chủ yếu bằng nghề nông, họ thức dậy sớm và làm việc cả ngày dài trên đồng cho đến cuối buổi chiều. Họ không yêu cầu quá nhiều, điều này bạn có thể thấy qua nhà cửa và trang phục của họ. Cho đến những ngày nay, họ vẫn có thói quen này. Người Việt Nam thực sự thân thiện và hiếu khách. Sự hiếu khách của họ được thể hiện rõ ràng trong cách họ chào đón và đối xử với bạn bè và khách viếng thăm của họ. Hoặc sắp đặt trước hoặc bất ngờ, bạn luôn có thể nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người Việt Nam bởi vì đây là một phần của văn hoá truyền thống của họ.

Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, về cơ bản, người Việt Nam vẫn giữ những giá trị truyền thống trong lối sống của họ phản ánh trong mối quan hệ của gia đình và bạn bè.

Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics được Khoahoc.com.vn chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, hoàn thiện bài tập mà giáo viên giao cho. Chúc các em học tốt.