[Cánh Diều] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương III

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Hình có tâm đối xứng trang 117 sgk Toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Cánh Diều" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2 ( trang 117 toán 6 tập 1 sách cánh diều )

Cho các hình sau đây:

  • (1) Đoạn thẳng AB
  • (2) Tam giác đều ABC
  • (3) Hình tròn tâm O
  • (4) Hình thang cân ABCD ( có đáy lớn CD)
  • (5) Hình thoi ABCD

Trong các hình nói trên:

a) Hình nào có trục đối xứng? Chỉ ra trục đối xứng của hình đó

b) Hình nào có tâm đối xứng? Chỉ ra tâm đối xứng của hình đó

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 ( trang 117 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

a) Một hình thoi có cạnh 4cm thì chu vi của nó bằng bao nhiêu?

b) Một hình vuông có chu vi 40cm thì cạnh của nó bằng bao nhiêu?

c) Một hình chữ nhật có chu vi 30 cm và chiều rộng là 7cm thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

d) Một hình chữ nhật có chu vi 36 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng thì mỗi cạnh của nó bằng bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7 ( trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Quan sát Hình 97, Hình 98 và tính diện tích của phần tô xanh ở mỗi hình đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8 (trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 28m và chiều rộng là 24 m, người ta định xây dựng một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi như ở Hình 99

a) Tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó.

b) Tính diện tích vườn hoa

c) Người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông có cạnh là 50 cm để lát đường đi. Cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt không đáng kể

d)Người ta làm hàng rào xung quanh vườn hoa. Tính chiều dài hàng rào đó

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9 ( trang 118 toán 6 tập 1 sách cánh diều)

Bạn Thảo muốn cắt miếng bìa màu xanh có diện tích là 28 cm2 như Hình 100. Biết chu vi hình vuông ABCD là 16cm. Tính giúp bạn Thảo độ dài cạnh EG

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem