Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 32 – sgk lịch sử 4

Em biết Thăng Long còn có những tên gọi nào khác?

Bài làm:

Ngoài Thăng Long còn có các tên gọi khác như là: Tống Bình, Đại La, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Bắc Thành, Tràng An, Hà Nội...

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021