Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (năm 1786) sgk Lịch sử 4 Trang 59

 • 1 Đánh giá

Mùa xuân 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ xây dựng căn cứ khởi nghĩa tại Tây Sơn (Bình Định) đã đánh đổ được chế độ thống trị của họ Nguyễn ở đàng Trong (1777), đánh đuổi được quân xâm lược Xiêm (1785). Nghĩa quân Tây Sơn làm chủ được đàng Trong và quyết định tiến ra Thăng Long diệt chính quyền họ Trịnh. Vậy cuộc tiến công diễn ra như thế nào chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

Bài viết gồm 2 phần:

 • Ôn tập kiến thức lý thuyết
 • Hướng dẫn giải các bài tập

A. Kiến thức trọng tâm

1. Mục đích tiến quân ra Thăng Long của Nguyễn Huệ - Thái độ của họ Trịnh

 • Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn. Vào năm 1786, Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Thăng Long để lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.
 • Nghe được tin đó thì chúa trịnh và quân tướng rất lo sợ nhưng lại chủ quan, coi thường lực lượng nghĩa quân.

2. Diễn biến cuộc tiến quân ra Thăng Long của nghĩa quân Tây Sơn

 • Trong lúc Nguyễn Huệ đang tiến quân như vũ bão thì quân Trịnh bỏ thuyền lên bờ chơi tản mát.
 • Khi quân Tây Sơn ập đến, quân Trịnh không kịp xuống thuyền, phần bị giết, phần bỏ chạy.
 • Lúc Trịnh Khải phất cờ lệnh tấn công thù tướng sĩ nhìn nhau không dám tiến.
 • Nhân cơ hội đó, quân Tây Sơn bắn đạn lửa vào, làm quân Trịnh đại bại.

3. Kết quả và ý nghĩa

 • Kết quả: Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai quản Đàng Ngoài cho vua Lê (1786)
 • Ý nghĩa: Mở đầu cho việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm đất nước bị chia cắt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 60 – sgk lịch sử 4

Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để làm gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 60 – sgk lịch sử 4

Em hãy kể lại chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 60 – sgk lịch sử 4

Em hãy trình bày kết quả của việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long?

=> Xem hướng dẫn giải


 • 212 lượt xem
Chủ đề liên quan