Giải bài 45 sinh 12: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

 • 1 Đánh giá

Trong hệ sinh thái, quá trình trao đổi vật chất diễn ra đồng thời cùng với quá trình chuyển hóa năng lượng. Vậy năng lượng có chuyển hóa theo chu trình như trao đổi vật chất không? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 45 để giải đáp vấn đề trên.

A. Lý thuyết

I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

1. Phân bố năng lượng trên Trái Đất

 • Mặt trời cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên Trái Đất
 • Năng lượng mặt trời được thực vật hấp thụ và biến đổi thành năng lượng hóa học qua quá trình quang hợp
 • Ánh sáng phân bố không đều trên bề mặt Trái Đất:
  • Càng lên cao ánh sáng càng mạnh
  • Vùng xích đạo ánh sáng mạnh hơn vùng ôn đới
  • Mùa hè ánh sáng mạnh và kéo dài, còn mùa đông thì ngược lại

2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Kết quả hình ảnh cho dòng năng lượng

 • Dòng năng lượng trong hệ sinh thái bắt nguồn từ môi trường, được sinh vật sản xuất hấp thụ và biến đổi thành năng lượng hóa học qua quá trình quang hợp
 • Sau đó, năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng trở lại môi trường

II. Hiệu suất sinh thái

 • Phần lớn năng lượng truyền trong hệ sinh thái bị tiêu hao qua hô hấp, chất thải, ...
 • Khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh hoạ trong hình 45.4

Kết quả hình ảnh cho dòng năng lượng trong hệ sinh thái đồng cỏ

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết:

A. Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật và thực vật.

B. Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

C. Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

D. Dòng năng lượng trong quần xã.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 12 bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái


 • 27 lượt xem
Chủ đề liên quan