Giải thí nghiệm 1 bài 33 Hóa 9 Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 1 bài 33 Hóa 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi Giải thí nghiệm 1 bài 33 Hóa 9 - Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao được chúng tôi nêu ra dưới đây để hoàn thiện bài báo cáo tường trình Hóa 9 bài 33.

Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao

  • Quan sát hiện tượng:
  • Quan sát sự thay dổi màu của hỗn hợp phản ứng và hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2.
  • Mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hóa học.

Bài làm:

Dụng cụ hóa chất:

  • Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, cốc thủy tinh, giá đỡ, ống dẫn khí,…
  • Hóa chất: hỗn hợp đồng (II) oxit và cacbon, dung dịch Ca(OH)2,..

Cách tiến hành:

  • Lấu một ít (bằng hạt ngô) hỗn hợp đồng (II) oxit và cacbon (bột than gỗ) vào ống nghiệm.
  • Lắp đặt dụng cụ như hình 3.9, trang 83.

Giải thí nghiệm 1 bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

  • Đun nóng đáy ống nghiệm bằng ngọn lửa đèn cồn.

Hiện tượng - giải thích:

Sau khi đun nóng một thời gian, ta thấy phần đáy ống nghiệm bột màu đen (CuO + C) chuyển sang màu đỏ (Cu).

2CuO + C → 2Cu + CO2

Khí CO2 tạo thành được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 nên trong cốc chứa bị vẩn đục trắng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Kết luận: Cacbon có tính khử, có thể khử oxit kim loại thành kim loại.