Giải bài 33 Hóa học 9 Bản tường trình Hóa học 9 bài 33

 • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi hướng dẫn Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng để hoàn thiện Bản tường trình Hóa học 9 bài 33 của bản thân.

Nội dung bài học gồm hai phần

 • Lý thuyết về tính chất hóa học của nhôm và sắt
 • Giải các thí nghiệm SGK

A. Lý thuyết

1. Tinh chất hóa học của phi kim

a, Tác dụng với kim loại

 • Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc oxit

Na + Cl2 NaCl

2Cu + O2 2CuO

b, Tác dụng với hiđro

 • Phi kim tác dụng với hi đro tạo thành hợp chất khí

O2 + H2 H2O

H2 + Cl2 HCl

c, Tác dụng với oxi:

 • Tạo thành oxit axit

S + O2 SO2

2. Tính chất hóa học của Cacbon

 • Tác dụng với oxi tạo thành cacbonđioxit

C + O2 CO2

 • Tác dụng với oxit kim loại

2CuO + C 2Cu + CO2

3. Tính chất hóa học của muối cacbonat

 • Tác dụng với axit mạnh hơn axit cacbonic và tạo thành muối mới và giải phóng khí CO2.

Na2CO3 + 2HCl → NaCl + CO2 + H2O

 • Tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối cacbonat không tan và bazơ mới

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

 • Tác dụng với dung dịch muối tạo thành hai muối mới.

Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

 • Bị nhiệt phân hủy

CaCO3 CaO + CO2

2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao

 • Quan sát hiện tượng:
 • Quan sát sự thay dổi màu của hỗn hợp phản ứng và hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2.
 • Mô tả hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình hóa học.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3

 • Quan sát hiện tượng xảy ra trên thành ống nghiệm và sự thay đổi ở ống nghiệm đựng dung dịch Ca(OH)2.
 • Mô tả hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học.
 • Rút ra kết luận về tính chất của NaHCO3.

=> Xem hướng dẫn giải

Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

 • Có 3 lọ đựng 3 chất rắn ở dạng bột là NaCl, Na2CO3 và CaCO3. Hãy làm thí nghiệm nhận biết mỗi chất trong các lọ trên.
 • Suy ra các thuốc thử nào dùng để nhận biết từng chất trên.
 • Rút ra cách tiến hành nhận biết bằng thực nghiệm như thế nào.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Một số lưu ý trong quá trình làm và thực hành làm thí nghiệm

Trong quá trình thực hành làm bài thí nghiệm, cũng như viết bài báo cáo thu hoạch. Các bạn học sinh lưu ý như sau:

Nội dung Bản tường trình hóa học 9 bài 33. Thực hành tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng gồm có 3 thí nghiệm:

 • Thí nghiệm 1: Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao
 • Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối NaHCO3
 • Thí nghiệm 3: Nhận biết muối cacbonat và muối clorua

Để có thể hoàn thành tốt bài thực hành thí nghiệm trên lớp một cách tốt nhất, cũng như biết cách viết báo cáo sau khi thực hành một cách chính xác bạn đọc cần:

 • Nắm được nội dung tính chất của cacbon, cũng như muối cacbonat, muối clorua.
 • Nắm được các nội quy của phòng thí nghiệm, cũng như cách sử dụng, dụng cụ thí nghiệm hóa chất, tránh gây đổ vỡ, mất an toàn. Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.

Trong quá trình thực hành để thu được kết quả tốt nhất các bạn học sinh cần chú ý:

 • Tập trung quan sát giáo viên bộ môn hướng dẫn
 • Chú ý các thao tác cầm kẹp gỗ, sử dụng giá ống nghiệm, hay cách lấy hóa chất, ....
 • Chuẩn bị đọc bài thật kĩ, trước khi đến lớp.
 • 52 lượt xem