Soạn văn bài: Tóm tắt văn bản tự sự

 • 1 Đánh giá

Tóm tắt văn bản tự sự và dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính (bao gồm sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng của văn bản đó). KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Thế nào là tóm tắt vàn bản tự sự?

1.1. Trong cuộc sống hàng ngày, có những văn bản tự sự chúng ta đã đọc nhưng nếu muốn ghi lại nội dung chính của chúng để sử dụng hoặc thông báo cho người khác thì phải tóm tắt vãn bản tự sự.

1.2. Từ gợi ý trên, theo em, thế nào là tóm tắt văn bản tự sự ? Suy nghĩ và lựa chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
a. Ghi lại đầy đủ mọi chi tiết của văn bản tự sự.
b. Ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự. c. Kể lại một cách sáng tạo nội dung của văn bản tự sự.
d. Phân tích nội dung, ý nghĩa và giá trị của văn bản tự sự.
Trả lời:
Mục đích của việc tóm tắt: ghi lại nội dung chính để sử dụng hoặc thông báo cho mọi người.
Câu đúng: (b) ghi lại một cách ngắn gọn, trung thành những nội dung chính của văn bản tự sự.

2. Cách tóm tắt văn bản tự sự

2.1. Những yêu cầu đối với văn bản tóm tắt
Đọc văn bản tóm tắt sau và trả lời các câu hỏi.
Vua Hùng thứ mười tám có người con gái dẹp tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén một chồng rể xứng đáng. Sơn Tinh và Thuỷ Tinh cùng một lúc đến cầu hôn. Cả hai đều có tài, vua Hùng không biết gả con cho ai, bèn ra điều kiện thách đô để để bề lựa chọn. Sơn Tinh thắng cuộc, cưới Mị Nương rồi đưa vê núi. Thuỷ Tinh tức giận dáng nước đánh Sơn Tinh nhưng bi thua. Từ đó hằng năm Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất hại.
a. Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản nào? Dựa vào đâu mà em nhận ra được điều đó? Văn bản tóm tắt trên có nêu được nội dung chính của văn bản ấy không ?
b. Văn bản tóm tắt trên có gì khác so với văn bản ấy (về độ dài, vẻ lời văn, vé sô lượng nhân vật, sự việc,...) ?
c. Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết các yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt.
Trả lời:
a. Văn bản trên kể lại văn bản Sơn Tinh - Thủy Tinh, dựa vào nội dung của văn bản mà ta nhận ra điều đó. Văn bản trên đã tóm tắt được một cách đầy đủ chính xác nội dung chính của văn bản.
b. Sự khác biệt giữa văn bản tóm tắt và văn bản chính.

 • Ngắn hơn
 • Lời văn có sự khái quát cao, và dùng theo lời văn của người tóm tắt để tóm tắt văn bản
 • Số lượng nhân vật, sự vật, sự kiện ít hơn, chỉ lựa chọn những cái tiêu biểu và nhân vật quan trọng.

c. Yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt:
văn bản tóm tắt phải giữ được nội dung chính (nhàn vật quan trọng, sự việc tiêu biểu); lời văn phải ngắn gọn và là lời của người tóm tắt.
2.2. Các bước tóm tắt văn bản

Muốn viết được một văn bản tóm tắt, theo em phải làm những việc gì? Những việc ấy phải thực hiện theo trình tự nào ?

Trả lời:

 • Đọc kĩ văn bản gốc để nắm được nội dung.
 • Xác định nội dung chính cần tóm tắt (nhân vật quan trọng, sự việc tiêu biểu).
 • Sắp xếp sự việc chính theo trật tự hợp lí.
 • Viết tóm tắt bằng lời văn của mình.

3. Ghi nhớ

 • Tóm tắt văn bản tự sự và dùng lời văn của mình trình bày một cách ngắn gọn nội dung chính (bao gồm sự việc tiêu biểu và nhân vật quan trọng của văn bản đó).
 • Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thành nội dung của văn bản được tóm tắt.
 • Muốn tóm tắt văn bản tự sự, cần đọc kĩ dể hiểu đúng chủ đề văn bản, xác định nội dung chính cần tóm tắt, sắp xếp các nội dung ấy theo một trình tự hợp lí, sau đó viết thành văn bản tóm tắt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " Tóm tắt văn bản tự sự". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 8 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 8 bài: Tóm tắt văn bản tự sự


 • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan