Soạn văn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

  • 1 Đánh giá

Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự sẽ rèn luyện kĩ năng về đọc hiểu và tóm tắt một tác phẩm tự sự. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: (Trang 62 - SGK Ngữ văn 8) Để tóm tắt truyện Lão Hạc của Nam Cao, một bạn nêu lên những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng sau đây. Hãy theo dõi để thực hiện các yéu cầu bên dưới.
a. Con trai lão Hạc đi phu đồn điền cao su, lão chỉ còn lại “cậu Vàng”.
b. Lão Hạc có một người con trai, một mảnh vườn và một con chó vàng.
c. Lão mang tiền dành dụm được gửi óng giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn.
d. Vì muốn để lại mảnh vườn cho con, lão phải bán con chó.
e. Một hôm lão xin Binh Tư ít bả chó.
g. Cuộc sống mỏi ngày một khó khăn, lão kiếm được gì ăn nấy và bị ốm một trận khủng khiếp.
h. Lão bỗng nhiên chết cái chết thật dữ dội.
i. Ông giáo rất buồn khi nghe Binh Tư kể chuyện ấy.
k. Cả làng không hiểu vì sao lão chết, trừ Binh Tư và Ông giáo.

Yêu cầu :

  • Bản liệt kê trên đã nêu được những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng của truyện Lão Hạc chưa? Nếu phải bổ sung thì em nêu thêm những gì?
  • Hãy sắp xếp các sự viộc đã nêu ở trên theo một trật tự hợp lí.
  • Sau khi sắp xếp hợp lí, hãy viết tóm tất truyện Lào Hạc bằng một vàn bản ngắn gọn (khoảng 10 dòng).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: (Trang 63 - SGK Ngữ văn 8) Hãy nêu lên những sự việc tiêu biểu và các nhân vật quan trọng trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ, sau đó viết một văn bản tóm tắt đoạn trích (khoảng 10 dòng).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: (Trang 62 - SGK Ngữ văn 8) Có ý kiến cho rằng các văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh và Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng rất khó tóm tắt. Em thấy có đúng không ? Hãy thử tóm tắt các văn bản ấy.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Chủ đề liên quan