Soạn văn bài: Bàn về đọc sách

  • 1 Đánh giá

Đối với mỗi con người, đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu kinh nghiệm xã hội, kinh nghiệm sống. Đọc sách còn là sự chuẩn bị để tiến hành cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, tích luỹ tri thức, khám phá và chinh phục thế giới. KhoaHoc sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời câu hỏi trong bài. Mời các bạn cùng theo dõi.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Chu Quang Tiềm (1897-1968) là nhà mĩ học và lý luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc. Trong bài viết này, ông bàn về sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách qua những luận điểm sâu sắc và giàu sức thuyết phục. Đây là kết quả của quá trình tích luỹ kinh nghiệm, là những lời bàn tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho thế hệ sau.

2. Tác phẩm:

Nội dung:

  • Vai trò của việc đọc sách đối với nhận thức và cuộc sống của con người
  • Những khó khăn cũng như những nguy hại, tiêu cực có thể gặp phải khi đọc sách trong thời điểm hiện nay.
  • Cách lựa chọn sách phù hợp và những giải pháp để đọc sách hiệu quả.

Phương thức biểu đạt: Nghị luận

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 6 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Vấn đề nghị luận là gì? Dựa theo bố cục bài viết tóm tắt các luận điểm khi tác giả khi khai triển vấn đề?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 3 sgk Ngữ Văn 9 tập 2

Qua lời bàn của Chu Quang Tiềm, em thấy sách có tầm quan trọng như thế nào, đọc sách có ý nghĩa gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 7 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Muốn tích lũy học vấn, đọc sách có hiệu quả thì trước hết phải biết lựa chọn sách để đọc. Theo Chu Quang Tiềm thì nên chọn sách theo các tiêu chí như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 6 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Phân tích lời bàn của tác giả bài viết về phương pháp đọc sách. Tìm hiểu cách lập luận trình bày

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 7 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Bài viết Bàn về việc đọc sách có sức thuyết phục cao. Theo em điều ấy được tạo nên từ những yếu tố nào?

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Phát biểu điều mà em thấm thía nhất khi đọc bài Bàn về việc đọc sách

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Có ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không thích đọc sách. Em có bình luận gì về ý kiến trên

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong " Bàn về đọc sách "

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Bàn về đọc sách "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Bàn về đọc sách


  • 60 lượt xem
Chủ đề liên quan