Soạn văn bài: Con chó bấc

  • 1 Đánh giá

Trong đoạn trích con chó Bấc nhà văn Mĩ Lâu- đơn có những nhận xét tinh tế khi viết về những con chó, thể hiện trí tưởng tượng tuyệt vời khi đi sâu vào " tâm hồn" của con chó Bấc đồng thời bộc lộ tình cảm yêu thương của mình đối với loài vật. KhoaHoc sữ cùng

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

Giắc Lân đơn: là nhà văn người Mĩ. Ông trải qua thời thanh niên vất vả từng phải làm nhiều nghề để kiếm sống và sớm tiếp cận với chủ nghĩa xã hội. Ông là tác giả của nhiều cuốn tiếu thuyết: Tiếng gọi nới hoang dã (1903), Sói biển (1904) , Nanh trắng (1906), Gót sắt (1907),...

2. Tác phẩm:

Tóm tắt: Bấc là một con chó bị bắt cóc đưa lên Bắc cữ để kéo xe trượt tuyết cho những người đi tìm vàng. Bấc đã qua tay nhiều ông chủ độc ác. Chỉ riêng Giôn Thoóc-tơn là người chủ có lòng nhân từ đã cảm hóa Bấc. Về sau, khi Thoóc-tơn chết, Bấc hoàn toàn dứt bỏ con người, đi theo tiếng gọi nơi hoang dã và trở thành con sói hoang.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 154 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Hãy xác định bố cục của bài văn theo trật tự diễn biến sau đây: a) Mở đầu, b) Tình cảm của Thoóc-tơn đôi với Bấc, c) Tinh cảm của Bấc đôi với chủ. Căn cứ vào độ dài ngắn của mỗi phần, xét xem ở đây, nhà văn chủ yếu muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của phía nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 154 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Cách cư xử của Thoóc-tơn dối với Bấc có gì đặc biệt và biểu hiện ở những chi tiết nào? Tại sao trước khi diễn tả tình cảm của Bấc đối với chủ, nhà văn lại dành một đoạn để nói về tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 154 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tình cảm của con chó Bấc đối với chủ biểu hiện qua những khía cạnh khác nhau ra sao? Nhận xét về năng lực quan sát của tác giả khi viết đoạn văn này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 154 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Chứng minh trí tưởng tượng tuyệt vời và lòng yêu thương loài vật của nhà văn khi ông đi sâu vào "tâm hồn" của con chó Bấc.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 9 bài: Con chó Bấc


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan