Trắc nghiệm Đại số 7 bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=9 thì y=16.Tìm hệ số tỉ lệ a.

 • A.a=124
 • B.a=144
 • C.a=150
 • D.a=25

Câu 2: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x=5 thì y=16.Hãy biểu diễn y theo x

 • A.
 • B.
 • C.y=21x
 • D.

Câu 3:Cho hai đai lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau.Hãy điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x7143240
y203080

Câu 4: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45km/h thì mất 3 giời. Hỏi nếu ô tô đi hết quãng đường đó với vận tốc 27km/h thì mất bao nhiêu giờ

 • A.5 giờ
 • B.6 giờ
 • C.6 giờ 30 phút
 • D.A,B,C đều sai

Câu 5: Một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là x và y.Nếu x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì:

 • A.Chu vi hình chữ nhật là hằng số
 • B.Diện tích hình chữ nhật là hằng số
 • C.A,B đều sai
 • D.A,B đều đúng

Câu 6: Trong cùng một thời gian, người thợ lành nghề làm được 15 sản phẩm thì người thợ học việc chỉ làm được 9 sản phẩm.Hỏi người thợ học việc phải mất thời gian là bao nhiêu lâu để hoàn thành khối lượng của người thợ lành nghề mất 75 giờ

 • A.115 giờ
 • B.120 giờ
 • C.125 giờ
 • D.Một kết quả khác

Câu 7: Chọn câu đúng:

 • A.Khi y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ
 • B.Cho ba đại lượng a,y,z trong đó x tỉ lệ thuận với y và z tỉ lệ nghịch với y thì z tỉ lệ nghịch với z

Câu 8: Các máy cày có cùng năng suất cày trên các cánh đồng có cùng diện tích thì :

 • A.Số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc
 • B.Số máy tỉ lệ thuận với số ngày hoàn thành công việc
 • C.Số ngày hoàn thành công việc tỉ lệ với số máy
 • D.Cả A, C đều sai

Câu 9: Chia số 104 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 2; 3; 4 thì số nhỏ nhất trong ba số được chia là :

 • A.24
 • B.21
 • C.12
 • D.48

Câu 10: 12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau )

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 11: Với số tiền để mua 38 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, Biết giá vải loại II chỉ bằng 95% giá vải loại I ?

 • A.39
 • B.40
 • C.41
 • D.42

Câu 12: Cho biết với 10 người có cùng năng suaast làm việc thì sẽ xây xong một căn nhà trong 6 tháng.Vậy với 15 người cùng năng suất như trên sẽ xây xong căn nhà trong thời gian:

 • A.3 tháng
 • B.4 tháng
 • C.5 tháng
 • D.Cả a,b,c đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 59 62


 • 138 lượt xem