[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên trang 7 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Mở rộng khái niệm phân số

Hoạt động 1: Trang 7 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Ta có thể sử dụng phân số để chỉ số tiền (triệu đồng) mỗi người có được trong năm thứ ba. Tương tự, ta có thể dùng phân số $\frac{-20}{3}$ (âm hai mươi phần ba) để chỉ số tiền mỗi người có trong năm thứ nhất.

Thực hành 1 (Trang 8 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2)

Giải:

: Trừ mười một phần năm, tử số: -11, mẫu số: 5

: Trừ ba phần tám, tử số: -3, mẫu số: 8

2. Phân số bằng nhau

Hoạt động 2: Trang 8 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Hình b minh họa cho sự bằng nhau của hai phân số và $\frac{2}{5}$

b) Tích 3.8 = 4.6. Với hình b, ta có 4.5 = 10.2

Thực hành 2 (Trang 8 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2)

Giải:

a) Cặp phân số và $\frac{16}{-30}$ bằng nhau, vì -8.-30 = 15.16

b) Cặp phân số và $\frac{9}{-16}$ không bằng nhau vì 7.-16 khác 15.9

3. Biểu diễn ở dạng phân số

Hoạt động 3: Trang 9 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Ví dụ: Thương của phép chia -8 cho 1 là -8 và cũng viết thành phân số

Thực hành 3 (Trang 9 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2)

Giải:

$\frac{-57}{1}$ $\frac{237}{1}$

II. Bài Tập Vận Dụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 9 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 9 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đọc các phân số sau

a) b) $\frac{-25}{6}$ c) $\frac{0}{5}$ d) $\frac{-52}{5}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 9 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất sẽ bơm đầy bể trong 3 giờ. Nếu bể đầy nước, máy bơm thứ hai sẽ hút hết nước trong bể sau 5 giờ. Dùng phân số có tử số là số âm hay số dương thích hợp để biểu thị lượng nước mỗi máy bơm được sau 1 giờ so với lượng nước mà bể chứa được

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 9 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:

a) và $\frac{6}{-8}$ b) $\frac{-17}{76}$ và $\frac{33}{88}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 9 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết các số nguyên sau ở dạng phân số

a) 2 b) -5 c) 0

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem