[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Xác suất thử nghiệm

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Xác suất thử nghiệm trang 103 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Khả năng xảy ra của một sự kiện

Hoạt động 1: Trang 103 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

- Bóng chọn ra có màu vàng: Không thể xảy ra

- Bóng chọn ra không có màu vàng: Không thể xảy ra

- Bóng chọn ra có màu xanh: Có thể xảy ra

Sự kiện có khả năng xảy ra cao nhất: Bóng chọn ra có màu xanh

2. Xác suất của các thực nghiệm

Hoạt động 2: Trang 103 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay là: 12: 20 =

Thực hành 2: Trang 103 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám là: 2 : 20 =

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu đen là: 6 : 20 =

BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 105 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Gieo một con xúc sắc 4 mặt 50 lần và quan số ghi trên đỉnh của con xúc ắc, ta được kết quả như sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm để:

a) Gieo được đỉnh số 4

b) Gieo được đỉnh có số chẵn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 105 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hộp có một số bút xanh và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 50 lần, ta được kết quả như sau:

a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được bút xanh

b) Em hãy dự đoán xem trong hộp loại bút nào có nhiều hơn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 105 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm, ta được bảng sau:

Hãy tính xác suất thực hiện của sự kiện một ca xét nghiệm có kết quả dương tính

a) theo từng quý trong năm

b) sau lần lượt từng quý tính từ đầu năm

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem