[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả trang 38 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Làm tròn số thập phân

Hoạt động 1: Trang 38 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Chiều dài của mỗi phần là: 1: 3 = 0,33333333....

b) Làm tròn 33,333 đến hàng đơn vị thành 33, đến hàng phần trăm thành 33,33

2. Ước lượng kết quả

Hoạt động 2: Trang 39 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Mai đóng tiền điện nước hết 256,910 làm tròn thành 257.000 ngàn. Vậy Mai vẫn còn đủ tiền mua quyển sách giá 43 000 đồng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 40 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Làm tròn các số sau đây: -492,7926; 320,1415; -568,7182

a) đến hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn

b) đến hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 40 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Làm tròn các số thập phân sau đến chữ số thập phân thứ hai:

a) -79,2384 b) 60,403

c) -0,255 d) 50,996

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 40 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Theo số liệu từ trang web https://danso.org/, tính đến ngày 09/10/2020, dân số Việt Nam là 97 553 839 và dân số Hoa Kì là 331 523 221 người. Em hãy làm tròn hai số trên đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 40 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hết học kì I, điểm môn Toán của bạn Cúc như sau:

Hệ số 1: 7; 8; 6; 10

Hệ số 2; 9

Hệ số 3: 8

Em hãy tính điểm trung bình môn Toán học kì I của bạn Cúc ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 40 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một số nguyên sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 110 000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem