[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 5: Phép nhân và phép chia phân số trang 19 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Nhân hai phân số

Hoạt động 1: Trang 19 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Độ cao của đáy sông Sài Gòn là:

-32. = $\frac{-32.5}{8}$ = -20 (mét)

2. Một số tính chất của phép nhân phân số

Thực hành 1: Trang 19 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

(.$\frac{-4}{-5}$) + ($\frac{20}{7}$.$\frac{3}{-5}$)

= . ($\frac{-4}{-5}$ + $\frac{3}{-5}$)

= .$\frac{1}{5}$ = $\frac{20.1}{7.5}$

=

3. Chia phân số

Thực hành 2: Trang 20 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) :$\frac{4}{7}$ = .$\frac{7}{4}$ = $\frac{-2.7}{7.4}$ = $\frac{-2}{4}$

b) :$\frac{-3}{11}$ = .$\frac{-11}{3}$ = $\frac{-4.-11}{5.3}$ = $\frac{44}{15}$

c) 4: = $\frac{4}{1}$ : = $\frac{4}{1}$.$\frac{5}{-2}$ = $\frac{4.5}{1.-2}$ = $\frac{20}{-2}$ = -10

d) : 6 = . $\frac{1}{6}$ = $\frac{15.1}{-8.6}$ = $\frac{-15}{48}$

II. Bài Tập Vận Dụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 20 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính giá trị của biểu thức

a) ( : $\frac{3}{-4}$).$\frac{4}{5}$ b) $\frac{-3}{-4}$ : ($\frac{7}{-5}$.$\frac{-3}{2}$) c) $\frac{-1}{9}.\frac{-3}{5}+\frac{5}{-6}.\frac{-3}{5}+\frac{5}{2}.\frac{-3}{5}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 20 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tối trung bình 40km/h. Hãy tính độ dài đoạn đường đó. Người lái xe muốn thời gian chạy hết quãng đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 20 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách tính tổng diện tích các hình chữ nhật AEFD và EBCF. Hai cách đó minh họa tính chất nào của phép nhân phân số?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 32 lượt xem