[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Hình có trục đối xứng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: Hình có trục đối xứng trang 52 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hình có trục đối xứng. Trục đối xứng

Hoạt động: Trang 52 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Nhận xét: Khi gấp theo đường nét đứt hai phần của mỗi hình sẽ chồng khít lên nhau

Thực hành 1: Trang 53 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

2. Nhận biết những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng

Thực hành 2: Trang 54 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 54 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hình nào sau đây có trục đối xứng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 55 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Đường nét đứt có phải là trục đối xứng của mỗi hình sau không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 55 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tìm trục đối xứng của mỗi hình sau:

a) Hình vuông b) Hình chữ nhật c) Hình tam giác đều

d) Hình bình hành e) Hình thoi g) Hình thang cân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 55 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hình nào sau đây có trục đối xứng. Nếu có hãy chỉ ra trục đối xứng của nó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 51 lượt xem