[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 7: Hỗn số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Hỗn số trang 23 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hỗn số

Hoạt động 1: Trang 23 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Người bán đã lấy đúng

b) 11 phần bánh được lấy hai đĩa và 3 phần là đúng

Thực hành 1: Trang 23 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

= 5$\frac{1}{2}$

Số nguyên: 2

Phần phân số:

2. Đổi hỗn số ra phân số

Thực hành 2: Trang 24 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

= = $(\frac{-5.3}{4.3} + \frac{10.4}{3.4}): \frac{10}{9}$

= = $\frac{-25}{12}. \frac{9}{10}$

=

II. Bài Tập Vận Dụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2 (trang 24 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Sắp xếp các khối lượng sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ

3 tạ; $\frac{377}{100}$ tạ; $\frac{7}{2}$ tạ ; 3$\frac{45}{100}$; 365 kg

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 24 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Dùng phân số hoặc hỗn số để viết các đại lượng diện tích dưới đây theo mét vuông;

a) 125 b) 218 $cm^{2}$ c) 240 d) 34 $cm^{2}$

Nếu viết chúng theo đề xi mét vuông thì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 24 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hai xe ô tô cùng đi được quãng đường 100 km, xe taxi chạy trong 1 giờ và xe tải chạy trong 70 phút. So sánh vận tốc hai xe.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 36 lượt xem