[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Góc

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Góc trang 85 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Góc

Hoạt động 1: Trang 85 toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải:

Các hình trong hình 1 đều được tạo thành từ hai tia khác nhau, có chung một điểm làm gốc

Thực hành 1: Trang 86 toán 6 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải:

  • Góc đỉnh A: , $\widehat{CAB}$
  • Góc đỉnh B: , $\widehat{CBA}$
  • Góc đỉnh C: , $\widehat{BCA}$

Thực hành 2: Trang 86 SGK toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải:

- Cạnh của góc là: ON, OM, đỉnh là O

- Góc có hai cạnh AP, AQ là góc

2. Cách vẽ góc

Thực hành 3: Trang 86 SGK toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải:

3. Góc bẹt

Thực hành 4: Trang 87 SGK toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải:

Hai góc COD và zOt bằng nhau và đều tạo thành đường thẳng với số đo góc là 180 độ

4. Điểm trong của góc

Hoạt động 2: Trang 87 SGK toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải:

Thực hành 5: Trang 87 SGK toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Giải:

Điểm M trong hình sau là điểm trong của các góc: , $\widehat{zOx}$, $\widehat{zOt}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 88 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây ( theo mẫu)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 88 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

An nói với Hằng, My và Yến:

"Hãy đánh dấu góc A trong hình bên".

Hằng, My, Yến đưa ra kết quả tương ứng như sau:

An rất ngạc nhiên vì các bạn có câu trả lời không giống nhau. Em hãy giải thích tại sao như vậy

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 88 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc điểm sau:

a) Có 1 góc b) Có 2 góc

c) Có 3 góc d) Có 4 góc

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem