[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài: Số thập phân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 7: Số thập phân trang 29 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Số thập phân âm

Hoạt động 1: Trang 29 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) -38,83 độ C

b) Mẫu số của các phân số trên đều là lũy thừa của 10

Thực hành 1: Trang 30 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) 0,37; -34,517; -25,4; -99,9

b) ; $\frac{5}{2}$, $\frac{-7}{1000}$; $\frac{-3059}{1000}$ ; $\frac{-7001}{1000}$; $\frac{701}{100}$

2. Số đối của một số thập phân

Hoạt động 2: Trang 30 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Số đối của là -

Số thập phân: 2,5 và -2,5

Thực hành 2: Trang 30 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Số đối của 7,02 là -7,02 Số đối của -28,12 là 28,12

Số đối của -0,69 là 0,69 Số đối của 0,999 là -0,999

3. So sánh hai số thập phân

Hoạt động 3: Trang 30 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

11,34 = 9,35 = $\frac{935}{100}$

-11,34 = -9,35 = $\frac{-935}{100}$

Sắp xếp: -11,34; -9,35, 9,35; 11,34

Thực hành 3: Trang 31 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) -12,13; -2,4; -2,3; 0,5; 2,4

b) 2,999; 2,9; -2,9; -2,999

II. Bài Tập Vận Dụng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 31 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân

; $\frac{-778}{10}$; $\frac{-23}{1000}$; $\frac{88}{100}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 31 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân

-312,5; 0,205; -10,09; -1,110

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 31 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tìm số đối của các số thập phân sau:

9,32; -12,34; -0,7; 3,333

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 31 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

-2,99; -2,9; 0,7; 1; 22,1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 31 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần

0,6; ; $\frac{-4}{3}$; 0; $\frac{8}{13}$; -1,75

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem