[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 hình học bài: Bài tập cuối chương 8

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương 8 trang 96 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1.

(1) - C (2) - B (3) - H

(4) - G (5) - A (6) - E

2.

(1) - D (2) - G (3) - E

(4) - C (5) - H (6) - A

3.

(1) - E (2) - G (3) - A

(4) - H (5) - B (6) - C

4.

a) Đường thẳng g) Đường thẳng

b) nằm giữa h) trung điểm

c) đường thẳng i) Góc

d) một điểm chung k) Góc tù

e) điểm chung

BÀI TẬP VẬN DỤNG

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 98 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Vẽ hình trong các trường hợp sau:

a) Ba điểm A,B,C thẳng hàng; ba điểm M, N, P không thẳng hàng

b) Đoạn thẳng ABAB, trung điểm M của đoạn thẳng AB

c) Đường thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB

d)Góc xAy và điểm M nằm trong góc đó

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 98 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, O là trung điểm của đoạn thẳng AC

a) Hãy tìm độ dài của AC, CB và AO nếu AB = 2cm

b) Hãy tìm độ dài của AB, AC và AO nếu CB = 3,4 cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 98 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Trong hình vẽ dưới đây, hãy kể tên tất cả các góc. Dùng thước đo và sắp xếp số đo của chúng theo thứ tự giảm dần

=> Xem hướng dẫn giải


  • 13 lượt xem