[Chân trời sáng tạo] Giải toán 6 bài 3: So sánh phân số

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 1: So sánh phân số trang 13 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. So sánh hai phân số có cùng mẫu

Hoạt động 1: Trang 13 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Công ty A đạt lợi nhuận ít hơn, do < $\frac{-2}{3}$

Thực hành 1: Trang 13 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải: \frac{2}{-5}$

2. So sánh hai phân số khác mẫu

Hoạt động 2: Trang 13 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Thực hành 2: Trang 14 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

Ta có: = $\frac{-7.2}{18.2}$= $\frac{-14}{36}$

= $\frac{-5}{12}$ = $\frac{-5.3}{12.3}$= $\frac{-15}{36}$

> $\frac{-15}{36}$ nên $\frac{-7}{18}$ > $\frac{5}{-12}$

3. Áp dụng quy tắc so sánh hai phân số

Thực hành 3: Trang 14 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) Ta có: 2 = = $\frac{2.15}{1.15}$ = $\frac{30}{15}$ < $\frac{31}{15}$

Suy ra: > $\frac{2}{1}$ hay > 2

b) Ta có: -3 = = $\frac{-3}{1. -2}$ > $\frac{7}{-2}$

Suy ra: > $\frac{7}{-2}$ hay -3 > $\frac{7}{-2}$

Thực hành 4: Trang 14 SGK Chân trời sáng tạo Toán 6 tập 2

Giải:

a) < 0

b) 0 <

c) < $\frac{-5}{-2}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (trang 15 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

So sánh hai phân số

a) và $\frac{-5}{24}$ b) $\frac{-2}{-5}$ và $\frac{3}{-2}$ c) $\frac{-3}{-10}$ và $\frac{-7}{-20}$ d) $\frac{-5}{4}$ và $\frac{23}{-20}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 15 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Tổ 1 gồm 8 bạn có tổng chiều cao là 115 dm. Tổ 2 gồn 10 bạn có tổng chiều cao là 138 dm. Hỏi chiều cao trung bình của các bạn ở tổ nào lớn hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 15 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

a) So sánh và $\frac{-7}{4}$ với -2 bằng cách viết -2 ở dạng phân số có mẫu số thích hợp

Từ đó suy ra kết quả so sánh với $\frac{-7}{4}$

b) So sánh với $\frac{-2022}{2021}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 15 toán 6 tập 2 sgk chân trời sáng tạo)

Sắp xếp các số 2; ; $\frac{3}{5}$; -1; $\frac{-2}{5}$; 0 theo thứ tự tăng dần

=> Xem hướng dẫn giải


  • 72 lượt xem