Giải bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 24

  • 1 Đánh giá

Thế nào là biểu thức đại số? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Khái niệm về biểu thức đại số

Những biểu thức bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa không chỉ trên những số mà còn có thể trên những chữ được gọi là biểu thức đại số.

Ví dụ:

2. Biểu thức nguyên, biểu thức phân.

a) Biểu thức đại số không chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức nguyên.

\(2a; \frac{1}{2}x^2y, ax + b; ax^2 + bx + c; ax^4 + y^2, ...\)

b) Biểu thức đại số có chứa biến ở mẫu gọi là biểu thức phân.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 26 sgk Toán 7 tập 2

Hãy viết các biểu thức đại số biểu thị:

a) Tổng của x và y;

b) Tích của x và y;

c) Tích của tổng x và y với hiệu của x và y.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 26 sgk Toán 7 tập 2

Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 26 sgk Toán 7 tập 2

Dùng bút chì nối các ý 1), 2), ..., 5) với a), b), ..., c) sao cho chúng có cùng ý nghĩa (chẳng hạn như nối ý 1) với e)) :

1aTích của x và y
2bTích của 5 và y
3cTổng của 10 và x
4dTích của tổng x và y với hiệu của x và y
5eHiệu của x và y

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 27 sgk Toán 7 tập 2

Một ngày mùa hè, buổi sáng nhiệt độ là t độ, buổi trưa nhiệt độ tăng thêm x độ so với buổi sáng, buổi chiều lúc mặt trời lặn nhiệt độ lại giảm đi y độ so với buổi trưa. Hãy viết biểu thức đại số biểu thị nhiệt độ lúc mặt trời lặn của ngày đó theo t, x, y.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 27 sgk Toán 7 tập 2

Một người hưởng mức lương là a đồng trong một tháng.

Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền, nếu:

a) Trong một quý lao động, người đó bảo đảm đủ ngày công và làm việc có hiệu suất cao nên được thưởng thêm m đồng ?

b) Trong hai quý lao động, người đó bị trừ n đồng (n < a) vì nghỉ một ngày công không phép ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 7 bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số


  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021